Search This Blog

Wednesday, January 18, 2017

အင္း၀ေခတ္ သတိုးမင္းဖ်ား


အင္း၀ေခတ္ သတိုးမင္းဖ်ား (ေကာဇာ ၇၂၆၊ ခရစ္ ၁၃၆၄)

၁၉ႏွစ္ သားနဲ႔ အင္းဝကို တည္ေထာင္နိုင္ခဲ့သူ

ပုဂံေနျပည္ေတာ္အား မြန္ဂိုတပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္
ပုဂံသည္ မင္းေနျပည္ေတာ္အျဖစ္မွ ေလၽွာက်ကာ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ပါတယ္။ ပင္းယ ၊ စစ္ကိုင္း ၊ ေလာင္းၾကက္ ၊ ဟံသာဝတီ စတဲ့ နိုင္ငံငယ္ေလးမ်ား အျဖစ္အသီးအသီး မင္းမွုၾကပါတယ္။ ပင္းယတြင္ သတိုးမင္းဖ်ားနန္းတက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕အေျခအေနကို မႏွစ္သက္ပဲ ၿမိဳ႕သစ္တည္ခဲ့ရာမွာ အင္းဝၿမိဳ႕ဆိုၿပီးျဖစ္လာပါတယ္။

သတိုးမင္းဖ်ားဟာ ပင္းယၿမိဳ႕တည္တစ္စီးရွင္သီဟသူ ၏ ျမစ္ျဖစ္ၿပီး စိုးမင္းကိုယ္ေတာ္ႀကီး၏ သား ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းမွာေနစဥ္ ဘေထြးေတာ္မင္းေျပာက္က စစ္ကိုင္းကိုသိမ္းပိုက္ရန္ခ်ီတက္လာေသာ သိုခ်ီဘြား၏ တပ္မ်ားကို သတိုးမင္းဖ်ားျဖစ္လာမယ့္ ရာဟုလာ ကို တေကာင္းမွေန၍ ခုခံတိုက္ခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံခုခံေသာ္လည္း အင္းအားမမၽွတာေၾကာင့္ဆုတ္ခြာခဲ့ရပါတယ္။ နိုင္ေအာင္မတိုက္နိုင္သေလာ ဟု မင္းေျပာက္က အမ်က္ထြက္ကာ ရာဟုလာအား ၾကခတ္ဝရာသို႔ သံေျခခ်င္းခတ္၍ ပို႔လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ သိုခ်ီဘြားစစ္ကိုင္းကိုတိုက္သည့္အခါ မင္းေျပာက္ကိုယ္တိုင္ ၾကခတ္ဝရာသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ သတိုးမင္းဖ်ားဟာ မင္းေျပာက္ကို လုပ္ႀကံခဲ့ၿပီး စစ္ကိုင္းသို႔သြားကာ မင္းျပဳပါတယ္။ပင္းယ နရသူ မရွိတဲ့ေနာက္ နန္းတက္လတဲ့ ဥဇနာေျပာင္အား တိုက္ခိုက္နန္းခ်ၿပီး ပင္းယ-စစ္ကိုင္း ႏွစ္ျပည္ေထာင္ မင္းလုပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဥဇနာေျပာင္ရဲ့ မိဖုရား ေစာဥမၼာကို ဆက္လက္ မိဖုရားေျမႇာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ကိစၥႀကီးႀကီးမားမားေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ သတိုးမင္းဖ်ားအသက္ဟာ ၁၉ ႏွစ္ သာ ရွိပါေသးတယ္။

သိုခ်ီဘြားတိုက္ခိုက္ဖ်က္စီးခဲ့တဲ့ စစ္ကိုင္း နဲ႔ ပင္းယ ႏွစ္ေနရာလုံးကို ၿမိဳ႕သစ္ျပန္မတည္ေတာ့ပဲ သီဟသူ ၃ႀကိမ္တိုင္တိုင္တည္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ အင္းဝေနရာမွာ ၿမိဳ႕တည္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ပညာရွိအမတ္မ်ားရဲ့ အႀကံေပးမွုနဲ႔ သတိုးမင္းဖ်ားရဲ့ အစီအမံေကာင္းမွုတို႔ေၾကာင့္ အင္းဝကို တစ္ႏွစ္အတြင္းၿပီးေအာင္ တည္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ နန္းေတာ္တည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ ေစ့စပ္ေသသပ္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ “တရိန္းမစပ္” လို႔ သတိုးမင္းဖ်ားက ေရရြတ္တာေၾကာင့္ ပုဏၰားပေရာဟိတ္ ႏွင့္ ပညာရွိတို႔က နန္းသက္ ၃ႏွစ္ သာ ခံမယ္လို႔ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ သတိုးမင္းဖ်ား စတင္နန္းတက္ခ်ိန္မွာပဲ ငႏြယ္ကုန္းစား(ယခု ပ်ဥ္းမနား) ၊ ေတာင္ငူစား ႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးစားတို႔က အသီးသီးပုန္ကန္ၾကပါတယ္။

သတိုးမင္းဖ်ား၏ ပိုင္နက္ေရလႊဲငါးခရိုင္ကို ငႏြယ္ကုန္းစား ဘယေက်ာ္သူက လာေရာက္ထိပါးတာေၾကာင့္ အျပင္းအထန္သြားေရာက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ပါတယ္။ ဘယေက်ာ္သူနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ဓါးျခင္းယွဥ္ခုတ္ၿပီး သတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ သတ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ အေလာင္းကိုစားပြဲလုပ္ကာ စားပြဲလုပ္ကာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ပါတယ္။ အျခားသူမဆိုထားနဲ႔ သူ၏မွူးမတ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေၾကာက္ရြံ့ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ သာသနာကို ညႇိုးႏြမ္းေစခဲ့တဲ့ ရွင္ပ်က္တစ္ေယာက္ကို ကြပ္မ်က္ခဲ့ပါတယ္။ မုန္႔သည္မ တစ္ေယာက္၏ေငြကို လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ အစြမ္းထက္လွပါတယ္ဆိုတဲ့ ငတက္ျပားကို ပရိယာယ္နဲ႔ ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေအဒီ ၁၃၆၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေတာင္တြင္းႀကီးကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္အလြယ္တကူမရခဲ့ပဲ ႀကံႀကံခိုင္ေနတာေၾကာင့္ သူရဲလႊတ္ၿပီး ေတာင္တြင္းႀကီးစားရဲ့ အားကိုးရေသာအမတ္ႀကီးကို သတ္သင္လိုက္ေတာ့မွ ေတာင္တြင္းႀကီးစားဟာ အရွုံးေပးခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္တြင္းႀကီးကို နိုင္ၿပီးေနာက္ ေအဒီ ၁၃၆၇ တြင္ စကုၿမိဳ႕ကို ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ကိုဝန္းရံေနစဥ္ သတိုးမင္းဖ်ား ေက်ာက္ေရာဂါျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့ရပါတယ္။ ဆုတ္ခြာရာလမ္းခရီးမွာပဲ သတိုးမင္းဖ်ား အနိစၥေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ မကြယ္လြန္မီမွာ မိဖုရားေစာဥမၼာကို စိတ္မခ်တာေၾကာင့္ လူယုံ ငႏု ကို သြားေရာက္လုပ္ႀကံေစခဲ့ပါတယ္။ မိဖုရားေစာဥမၼာရဲ့ ‘ဟဲ့ငႏု နင္ေယာကၤ်ားမဟုတ္ေလာ’ ဟူေသာ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ငႏုဟာ ေစာဥမၼာရဲ့ မာယာထဲနစ္ေျမာသြားခဲ့ပါတယ္။ သတိုးမင္းဖ်ား နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ မွူးမတ္တို႔က ရမည္းသင္းစားသီလဝကို ထီးနန္းအပ္ေသာ္လည္း လက္မခံပဲ အျမင့္စားမင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲ ကို လႊဲလိုက္တာေၾကာင့္ ‘မရြယ္ပဲေစာ္ကဲမင္းျဖစ္’ စကား ေပၚလာခဲ့ရပါတယ္။

သတိုးမင္းဖ်ားနတ္ရြာစံခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၂၄ ႏွစ္ ေက်ာ္သာ ရွိပါေသးတယ္။ တိုေတာင္းလွတဲ့ နန္းသက္ ၃ ႏွစ္ အတြင္းမွာ အသက္အရြယ္နဲ႔ မလိုက္ေအာင္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ျခင္း ၊ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္းေရး ႏွင့္တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ေလးစားဖို႔ေကာင္းတဲ့ဘုရင္တစ္ပါးပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

Ref; ကၽြန္းဦးတည့္သန္လ်က္ခုံ – ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး
မသက္ဇင္ဘေလာ့
သမိုင္းပုံရိပ္မ်ား
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း
Creadit-ayesay