Search This Blog

Wednesday, January 18, 2017

တရုတ္-ျမန္မာ ပထမ စစ္ပြဲ


တစ္ခ်ိန္တုန္းက..ျမန္မာ ရာဇ၀င္မွာ.. တိတိ က်က်ေျပာရရင္ ၁၇၆၀ မွာ..ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ စစ္ေရး အေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္တဲ႔.. ဆင္ျဖဴရွင္ ဘုရင္ ဆိုတာ နာမည္ၾကီးခဲ႔ပါတယ္ ။

အဲဒီ ဘုရင္ လက္ထက္မွာ အေလာင္းမင္းတရား လက္ထက္က
မေအာင္ျမင္ ခဲ႔တဲ႔ အယုဒၶယ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ကိုေအာင္ျမင္ခဲ႔ သလို..၊
ကမၻာ့႔ သမိုင္းမွာ နာမည္ၾကီးတဲ႔ တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ ျဖစ္တဲ႔
တရုတ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲ ( Seno - Burmese War) (၄) ၾကိမ္စလံုးကို
တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါတယ္ ။

တရုတ္-ျမန္မာ ပထမ စစ္ပြဲ
-----------------------------
၁၇၆၅ ခုႏွစ္ မတ္လ အတြင္းမွာ ဆင္ျဖဴရွင္ မင္းတရားၾကီးဟာ အယုဒၶယကို တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ေနတဲ႔ အခ်ိန္ အတြင္းမွာ အခြင့္ေကာင္း ယူၿပီး တရုတ္ စစ္သည္ ၃၅၀၀ က က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ကို စတင္လုပ္ၾကံ လာပါတယ္ ။

ထိုစဥ္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနမ်ဳိး သီဟပေတ့ နဲ႔႔ ျမန္မာ တပ္အင္အား ၂၀၀၀၀ ဟာ က်ဳိင္းတံု ကေန ယိုးဒယား ကို
ခ်ီတက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္ျဖဴရွင္ မင္းသည္ လက္ဝဲ ဝင္းမွဴး ေနမ်ဳိးစည္သူကို စစ္သည္ သူရဲမ်ားႏွင့္ ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ေစပါတယ္။

တ႐ုတ္ တို႔က စစ္သည္မ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္း ၍ က်ိဳင္းတံု ကို အထပ္ထပ္ ဝန္းရံ တိုက္ခိုက္ပါတယ္။ က်ဳိင္းတံု ၿမိဳ႕တြင္း က တပ္ေတြ ကလည္း ထြက္တိုက္ တာနဲ႔ တရုတ္ေတြ ဆုတ္ခြာေျပးရပါတယ္ ။ တ႐ုတ္ တုိ႔ ေနာက္ သုိ႔ ေျခရာထပ္ လုိက္လံ တုိက္ခုိက္ၿပီး မဲေခါင္ျမစ္ အေရာက္တြင္ တ႐ုတ္ စစ္မွဴး က်ဆုံးသြားပါတယ္ ။

အဲဒီ စစ္ပြဲမွာ တရုတ္တို႔ ဖက္မွ စုစုေပါင္း စစ္သည္ ငါးေသာင္း၊ ျမင္းတစ္ေသာင္း အထိ ခ်ီတက္ လာၿပီး တရုတ္ စစ္သည္ တစ္ေသာင္း က်ဆံုးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလို မ႐ႈ မလွ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ အတြက္ ယူနန္ ဘုရင္ခံ လ်ဴေစာက္ မွာ မိမိကိုယ္ကို မိမိ အဆံုး စီရင္သြားပါတယ္။

တရုတ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲ
-----------------------------
၁၇၆၆ မွာ ဒုတိယအၾကိမ္ အေနနဲ႔ တရုတ္ တို႕ဟာ ယူနန္ ဘုရင္ခံသစ္ ဦးေဆာင္ၿပီးဗန္းေမာ္ေၾကာင္းကေန
ခ်ီတက္လာျပန္ပါတယ္၊

ဆင္ျဖဴရွင္ ဟာ တ႐ုတ္ တပ္ႀကီး မေရာက္မီေလးတြင္ ဗလ မင္းထင္ ကြပ္ကဲေစ၍ အင္အား ေတာင့္ တင္းေသာ ျမန္မာ စစ္တပ္ႀကီး တစ္တပ္ ကုိ ဗန္းေမာ္ ေတာင္ဘက္ရွိ ျမန္မာ ခံတပ္ျဖစ္ေသာ ေကာင္းတုံ သုိ႔ စစ္ကူ လႊတ္လုိက္ပါတယ္ ။ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ကုိ ျမန္မာ တုိ႕ဟာ တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းသိမ္းျခင္း မျပဳတဲ႔ အတြက္ တ႐ုတ္ တုိ႔ဟာ လြယ္လင့္ တစ္ကူ ဗန္းေမာ္ ကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ၾကပါတယ္။

ဆင္ျဖဴရွင္ ဟာ တ႐ုတ္ တုိ႔ကုိ ေတြ႕ဆုံ တုိက္ခုိက္ရန္ ဝန္ႀကီး မဟာစည္သူ ကြပ္ကဲ တဲ႔ စစ္တပ္ႀကီးကို
ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း မွ ခ်ီတက္ေစ၍ အျခား စစ္တပ္ႀကီး တစ္တပ္ကုိ ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္း မွ ေလွ မ်ားျဖင့္ ေနမ်ဳိး စည္သူ ကုိ ကြပ္ကဲ၍ ခ်ီတက္ေစပါတယ္..။

က်ိဳင္းတုံ မွာ ျမန္မာ စစ္တပ္ႀကီး သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုိးစစ္ ဆင္လာတဲ့ တ႐ုတ္ တုိ႔ကို စစ္ကူမ်ား ေရာက္ လာ သည့္ တုိင္ေအာင္ ခုခံ တုိက္ခုိက္ၾကပါတယ္။

ေနမ်ဳိးစည္သူ စစ္တပ္ႀကီး ဟာ ဗန္းေမာ္ ကုိ ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ လုိက္ၿပီး တ႐ုတ္ စစ္တပ္ ကုိ ႏွစ္ဘက္ ညႇပ္ၿပီးေကာင္းတုံ ခံတပ္မွျမန္မာ တပ္မ်ား က ေရွ႕မွ ထြက္တုိက္ကာ ေနမ်ဳိးစည္သူ တပ္ က တ႐ုတ္ တုိ႔ကုိ ေနာက္ေၾကာင္းမွ တုိက္ခုိက္ပါတယ္ ။

တ႐ုတ္ တုိ႔က ... ၎တုိ႔သည္ ျမန္မာ တုိ႔၏ ေထာင္ေခ်ာက္တြင္းသုိ႔ က်ေရာက္၍ ေသြးထြက္ သံယုိ မ်ားစြာျဖင့္ က်ဆုံးၾကသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ဝန္ခံထားၾကပါတယ္၊

တ႐ုတ္ စစ္မွဴး ခ်ဳိဟန္ပုိင္ ဟာ က်န္ေနတဲ႔ စားနပ္ ရိကၡာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿပီး တပ္ျပန္ဆုတ္ခဲ႔ပါတယ္...၊
ဧရာဝတီ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခ မွ ခ်ီတက္ လာေသာ ျမန္မာ တပ္ႀကီးဟာ ဧရာဝတီျမစ္ကုိ ဝုိင္းေမာ္ တြင္ ျဖတ္ကူးၿပီးေနာက္ ဆီမာ ေျမာက္ဘက္ ေယာယင္ ေတာင္တန္းမ်ား အနီးမွာ စခန္းခ် ေနေသာ
တ႐ုတ္ စစ္တပ္ကို ေအာင္ႏုိင္ ၾကျပန္ပါတယ္၊

ျမန္မာ တုိ႔ဟာ တ႐ုတ္ စစ္တပ္ ကုိ ဖိနင္း တုိက္ခုိက္ရင္း ေနမ်ဳိးစည္သူ ၏ တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဆက္လက္၍
စႏၵား တုိင္ေအာင္ ခ်ီတက္ၾကျပီး မဟာသီဟ သူရ ၏ စစ္တပ္ႀကီး နဲ႔ ပူးေပါင္း မိၾကျပန္ပါတယ္ ။

နယ္စပ္ ရွိ တ႐ုတ္ တုိ႔ရဲ႕ ခံတပ္ မ်ားကို ျမန္မာ စစ္တပ္ႀကီးေတြက သိမ္းပုိက္ၿပီး ရွမ္း တ႐ုတ္နယ္ ရွစ္နယ္ ကိုလည္း ရရွိ ခဲ႔ပါတယ္ ။ တ႐ုတ္ မွတ္တမ္းေတြမွာ ယူနန္ ဘုရင္ခံဟာ ေၾကာက္႐ြံ႕ တုန္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမက်န္း ျဖစ္ေတာ့သည္ဟု ဆုိပါတယ္။

တရုတ္ ဧကရာဇ္ ခ်င္းလံု ကို ယူနန္ ဘုရင္ခံဟာ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားၿပီး အစီရင္ခံတဲ႔ အတြက္ တရုတ္ ဧကရာဇ္ ဟာ အဲဒီ ယူနန္ ဘုရင္ခံကို ပီကင္း ကိုေခၚၿပီး ကုိယ့္ကိုယ္ ကို အဆံုးစီရင္ေစခဲ႔ပါတယ္၊

တရုတ္-ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲ
-------------------------------
အဓိက ေၿပာခ်င္တာ ကေတာ့ တတိယ စစ္ပြဲ မွာပါ..

၁၇၆၇ ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ တို႕ တတိယ အၾကိမ္ ခ်ီလာျပန္ပါတယ္ ။ ယူနန္ ဘုရင္ခံ ရာထူး ကို ထူးခြၽန္ေသာ မန္ခ်ဴး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တစ္ဦး လို႔ အသိအမွတ္ ျပဳခံရတဲ့ မင္းယြီ ကို ခန္႔အပ္ၿပီး စစ္သည္ ၅၀၀၀၀ ပါဝင္ တဲ့ တ႐ုတ္ စစ္တပ္ႀကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစပါတယ္ ။ မင္ယီြ ဟာ သူ႔တပ္ကိုႏွစ္ပိုင္း ခြဲၿပီး တစ္တပ္ကို သူကိုယ္တိုင္ လိုက္ပါၿပီးသိႏၱီ ကို ခ်ီတက္ပါတယ္၊

မင္ယီြ ဟာ မန္ခ်ဳး ဧကရာဇ္ ခ်င္းလံု ရဲ႕သမက္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကာဂ်စ္ကစၥတန္ ႏိုင္ငံၾကီး ကို တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ေအာင္ႏိုင္ ခဲ႔တဲ႔ အတြက္ဘုရင္ က သူ႔ သမီး နဲ႔ ထိမ္းျမား လက္ဆက္ေပးထားသူ ျဖစ္ပါတယ္ ။
တရုတ္ သမိုင္းမွာ ထင္ရွားတဲ႔ စစ္သူၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္..။

သိႏၱီၿမိဳ႔ ကို တရုတ္ တပ္ေတြက အလြယ္တစ္ကူ သိမ္းပိုက္ၿပီးတဲ႔ အခါမင္းႀကီး မဟာစည္သူ ကြပ္ကဲ တဲ့ ျမန္မာ တပ္ႀကီး ဟာ တ႐ုတ္တုိ႔ စစ္ဦး ကို ဆီးႀကိဳ တုိက္ခုိက္ရန္ အင္းဝ ေနျပည္ေတာ္ မွ ထြက္ခဲ့ပါတယ္ ။ မင္းႀကီး မဟာ သီဟသူရ ကြပ္ကဲေသာ စစ္တပ္ႀကီး ဟာ ေ႐ႊစာရံ မွ ျမစ္ငယ္ျမစ္ ကုိ ဆန္တက္ၿပီး လွ်င္ တ႐ုတ္ တပ္ ကို သိႏၷီႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားပါတယ္ ။

ေနမ်ဳိးစည္သူ ကြပ္ကဲ တဲ့ တတိယ ျမန္မာ့ စစ္ေၾကာင္းဟာ တ႐ုတ္ စစ္မွဴး အာဆင္ဂ်ီး ကြပ္ကဲေသာ တပ္ ကုိ ဆီးၿပီး တုိက္ခုိက္ဖို႔ ခ်ီတက္ခဲ႔ပါတယ္ ။

ဂုတ္ထိပ္ အရပ္ မွာ မဟာစည္သူ တပ္ နဲ႔ မင္းယြီ ၏ တပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံ၍ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ျမန္မာ တုိ႔ မ႐ႈမလွ အေရး ႐ႈံးနိမ့္ခဲ႔ပါတယ္၊

အဲဒီေနာက္မွာ တရုတ္တပ္ေတြဟာ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ လာၿပီး တစ္ေၾကာင္း က ယခု ၀မ္ေခါင္းရြာ (ယခုေမၿမိဳ႔ အနီးစခန္း အနီး) အထိေရာက္လာခဲ့ သလို အင္း၀ အနီးမွာ ရွိတဲ႔ ျမစ္ငယ္ ျမစ္ ကမ္း အနီးကမွ စဥ့္ကူး အထိေရာက္ခဲ႔ပါတယ္.. ။ အရမ္းကို နီးကပ္တဲ႔ အေနအထားပါ...။

ဆင္ျဖဴရွင္ ဟာ အဲဒီအေနအထား ကို သိရက္ နဲ႔ ပ်ာယာခတ္ မေနပဲတည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္ စြာ ရင္ဆုိင္ခဲ႔ပါတယ္၊
အဲဒီအခ်ိန္က..ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ ဆင္ျဖဴရွင္ ၏ ျပဳမူခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ခဲ႔တာပါ ။

ျမန္မာ့သမိုင္း ရဲ႕အေျပာင္းအလဲၾကီး တစ္ခုကို ဆင္ျဖဴရွင္ လက္ထက္မွာ ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရတာပါ.. တစ္ခ်က္ တိမ္း တာနဲ႔ တစ္နိင္ငံလုံး တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခား ၍ အစည္းေျပၿပိး တ႐ုတ္ လက္ေအာက္ခံ ႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ လြယ္လင့္ တစ္ကူ က်ေရာက္မယ္႔ အေနအထားပါ၊

ဆင္ျဖဴရွင္ ဘုရင္ဟာ ရန္သူ တရုတ္ တပ္မၾကီးေတြ နီးကပ္ေနတာကို.. တုန္လွဳပ္မွဳ မရွိပဲ ၾကံ့ခုိင္တဲ႔ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စစ္္တပ္မ်ား ကုိ ျပန္လည္ စုစည္းခဲ့ပါတယ္။

တရုတ္ စစ္သူၾကီး မင္းယြီ သည္လည္း အခက္အခဲ မ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရတ႔ဲ အတြက္ဆင္ျဖဴရွင္ ရဲ႕ တုန္လွဳပ္မွဳ မရွိတဲ႔ တုန္႔ျပန္မွဳကို ေတြ႔ရတဲ႔ အခါ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို သူ႔ တပ္တစ္ခုတည္း နဲ႔ မသိမ္းပိုက္ႏိုင္ေတာ့ လို႔ ယူဆ လာပါတယ္၊

အဲဒီလိုျဖစ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ စစ္သူရဲေတြျဖစ္တဲ႔ မဟာသီဟ သူရ နဲ႔ တိမ္ၾကား မင္းေခါင္ တုိ႔ရဲ႕ ျမန္မာ တပ္ႀကီးေတြ ဟာလဲ တ႐ုတ္ စစ္တပ္ အခ်င္းခ်င္း မဆက္မိေအာင္ အဆက္ အသြယ္ ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ တရုတ္ စစ္ကူ တပ္နဲ႔ ရိကၡာေထာက္ တပ္မ်ားကို ဟန္႔တား ျဖတ္ေတာက္ ထားလိုက္ပါတယ္၊

မင္းယြီ ၏ စစ္တပ္ႀကီးဟာ ေရွ႕သို႔ တုိး၍ သာ ခ်ီတက္လ်က္ ရွိတဲ႔ အခ်ိန္ ရိကၡာမ်ားအေရးတစ္ႀကီး လုိ၍ ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ မွ မင္းယြီ ၏ တပ္ကို ရိကၡာမ်ား အေရာက္ ပုိ႔ဖို႔ အျပင္း ခ်ီတက္ ထုိးေဖာက္ လာေသာ တ႐ုတ္ ရိကၡာေထာက္ တပ္ေတြဟာ ျမန္မာ တုိ႔ရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈကို မခံရပ္ႏုိင္ဘဲ သီေပါ သုိ႔ ဆုတ္၍ ထုိမွ တစ္ဆင့္
လား႐ႈိး သုိ႔၊ ထုိမွ တဆင့္ သိႏၷီ တုိင္ေအာင္ ဆုတ္ခြာ သြားပါတယ္၊

မင္ယြီ ရဲ႔ တပ္ဟာ အင္း၀ၿမိဳ႔ နဲ႔ အနီးဆံုးေနရာကုိေရာက္ လာတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ က အျခား စစ္မွဴး၊ စစ္ကဲေတြ ဟာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ ကို ျပန္လည္ ခ်ီတက္ၿပီး အကာအကြယ္ ေပးလုိၾကပါတယ္ ။

ဒါေပမဲ႔ မင္းႀကီး မဟာသီဟသူရ က" ေနာက္ထပ္ တ႐ုတ္ စစ္ကူ နဲ႔ ရိကၡာတပ္ မေရာက္ရန္ သာလွ်င္ အဓိက အေရးထား ရမယ္ "လို႔ အမိန္႔ေပးခဲ႔တာပါ ။ စစ္သူရဲ ေနမ်ဳိးစည္သူ ဟာ က်ိဳင္းတံု ကေန မဟာသီဟ သူရ စစ္တပ္ႀကီးႏွင့္ လာေရာက္ ပူးေပါင္းပါတယ္ ။ ၿပီးေတာ့ သိႏၱီ ကို ျမန္မာတပ္ ႏွစ္တပ္ ေပါင္းၿပီး အျပင္း တုိက္ တဲ ႔ အခါ သိႏၱီ မွာ ရွိေနတဲ႔ တ႐ုတ္ စစ္မွဴးႀကီး တာဆင္ဂါး ဟာ ထိတ္လန္႔မႈ ျပင္းျပၿပီး မိမိ လည္မ်ဳိ ကို ဓားျဖင့္ လွီး၍ အဆုံး စီရင္လုိက္ပါတယ္... ။

အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ မင္ယြီ ရဲ႔ စစ္တပ္ၾကီးပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္..၊ ဤတြင္ ျမန္မာတုိ႔ အဖုိ႔ တစ္ရန္ ေအးကာ မင္းယြီ ဘက္သုိ႔ ဦးလွည့္ ႏုိင္ေလေတာ့သည္။ မင္းယီြဟာ သူ႔အေၾကာင္းသူ သိၿပီး အင္းဝၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ခ်ီတက္ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ စစ္တပ္ႀကီးကို ဆုတ္ခြာ ခဲ့ပါတယ္ ။

မင္းယြီ ဟာ သူ႔ရဲ႕ ရိကၡာေထာက္ တပ္ မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ ခဲ့ေသာ ျမန္မာ တပ္ႀကီး ဟာ သူ႔တပ္ရဲ႔ စစ္ေနာက္ေၾကာင္းဘက္ တြင္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိတဲ႔ အတြက္ လာလမ္း အတုိင္း လွည့္၍ မျပန္ဘဲ
ေျမာက္ဘက္ တူ႐ူ သုိ႔ ဆုတ္ခြာခဲ့ပါတယ္. ။

ပထမပိုင္း ဂုတ္ထိပ္မွာ အေရး ရွံဳးနိမ့္ခဲ့တဲ႔.. မဟာစည္သူဟာ သူရဲ႕ စစ္တပ္ႀကီး ကုိ ျပန္လည္ စု႐ုံးၿပီး
မင္းၾကီး မဟာသီဟသူရ တပ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းၿပီးေနာက္ ေတာင္တန္း မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ ကာ မင္းယြီ ၏ တပ္ကုိ အမီွ လုိက္ပါတယ္၊

မင္းယြီ ၏ တပ္ႀကီး ကုိ ေမာင္းလန္ မွ မင္းယု သို႔ အလွည့္တြင္ ဝုိင္းမိ ခဲ့ၿပီး အျပင္း အထန္ တိုက္ခိုက္ ခဲ႔တဲ႔ အတြက္ မင္ယြီရဲ ႔တပ္ဟာ အက်အဆံုး မ်ားလာခဲ႔ပါတယ္၊

ျမန္မာ တပ္ေတြရဲ႔ တိုက္ခိုက္မွဳဟာ တရုတ္ တပ္ေတြရဲ႔ အင္အား ၃၀၀၀၀ ကို ၃ ရက္ လံုးလံုး အျပင္းအထန္ တိုက္ခိုက္တဲ႔ အတြက္ တရုတ္ မင္ယြီ ရဲ႕ စစ္သည္ အင္အားဟာ ၂၅၀၀ ပဲ က်န္ရွိခဲ႔ပါတယ္ ။ ျမန္မာ စစ္သည္ေတြ ရဲ႔ ဓားေတြဟာ ေသြးေတြ နဲ႔ လက္ေတြမွာေစးကပ္ၿပီး ခြါမရျဖစ္ခဲ႔တယ္ လို႔ ကမၻာ႔သမိုင္း မွာေရးသားခဲ႔ၾကပါတယ္၊

ျမန္မာ တုိ႔ဟာ တ႐ုတ္တပ္ႀကီး ကို ထြက္ေပါက္ မရွိေအာင္ တင္းၾကပ္စြာ ပိတ္ဆုိ႔ ဝန္းဝုိင္း ထားၾကတဲ့ အတြက္ တရုတ္ ဧကရာဇ္ က သူ႔သမက္ေတာ္ မင္ယြီ ကို လွမ္းပို႔ တဲ႔ ျပန္ဆုတ္ခြာဖို႔ အမိန္႔စာေတာင္ မင္ယီြဆီ ကို မေရာက္ခဲ႔ပါဘူး.. ။

ျမန္မာ တပ္ေတြ အ၀ိုင္း ခံရတဲ႔ အခ်ိန္မွာ မင္ယြီ ဟာ သူရဲေကာင္း ပီသစြာသူရတဲ႔ ရိကၡာကိုေတာင္ ဒဏ္ရာ ရတဲ႔ တရုတ္ စစ္သည္ေတြကိုေကၽြးၿပီး သူကိုယ္တိုင္ ကေတာ့ သစ္ရြက္ေတြကိုသာ စားခဲ႔တယ္ လို႔ တရုတ္ ရာဇ၀င္မွာ ေရးသားခဲ႔ၾကပါတယ္ ။

ေနာက္ပိုင္း မွာ မင္ယြီ ဟာ သူရဲ႔ က်စ္ဆံမွီး ကိုျဖတ္ၿပီး တရုတ္ဧကရာဇ္ထံ ကို ေပးပို႔ေစၿပီး သူကိုယ္တိုင္ ကေတာ့ ၾကိဳးဆြဲခ် အဆံုးစီရင္ခဲ႔ပါတယ္ ။ အဲဒီ တိုက္ပြဲမွာ ျမန္မာ တပ္ေတြဟာ အင္အား ငါးေသာင္းရွိတဲ႔
တရုတ္ တပ္ေတြကိုေအာင္ႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္၊

တရုတ္-ျမန္မာ စတုတၱစစ္ပြဲ
-----------------------------
၁၇၆၉ ခုႏွစ္ ကုန္ဆုံး လုခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ တုိ႔ဟာ နယ္စပ္ မွာ ၆၀,၀၀၀ ထက္ မနည္းေသာ စစ္သည္မ်ားကုိ စု႐ုံးၿပီး ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာပါတယ္ ။ စစ္မွဴးႀကီး မွာလည္း မန္ခ်ဴး အစုိးရတုိ႔ လြန္စြာ အားထားရတဲ႔ မန္ခ်ဴး လူမ်ဳိး နယ္စားႀကီး ဖူဟင္း ျဖစ္ပါတယ္၊

ဖူဟင္း ၏ တပ္သည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ထူထပ္ လွေသာ မုိးေကာင္း နယ္ေျမ တြင္ အလဟႆ လွည့္လည္၍
ႏွစ္လ တုိင္တုိင္ အခ်ိန္ျဖဳံး ခဲ့ပါတယ္၊ ျမန္မာ တပ္ႀကီး မုိးေကာင္းနယ္ သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဘက္သုိ႔ ျပန္၍ လွည့္ၾကပါတယ္ ။

ေ႐ႊကူ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဖူဟင္း ၏ တပ္သည္ အီလယ္တူ စစ္တပ္ နဲ႔ ေပါင္းမိခဲ႔ပါတယ္၊ ထုိ႔ေနာက္ မန္းဝန္း မွ ခ်ီလာေသာ တပ္ႏွင့္ တစ္ဖန္ ေပါင္းမိျပန္၍ ဗန္းေမာ္ ကုိ တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ခဲ႔ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ ဗန္းေမာ္ ဟာ ျမန္မာ တုိ႔ အဖို႔ အေရးပါ အားထားေသာ စခန္းဌာန မဟုတ္ခဲ႔ပါ ။

ဗန္းေမာ္ ကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕တစ္မွ် ႀကီးမား လွေသာ ခံတပ္ ကုိ ေကာင္းတုံ အေရွ႕ ဘက္ ၁၂ မုိင္ အကြာ ရွိ ေ႐ႊေညာင္ပင္ စခန္းတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ႔ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ အတူ ပါလာေသာ လက္သမား မ်ားကုိ ေလွ သမၸာန္ ရာေပါင္း မ်ားစြာ တည္ေဆာက္ေစ၍ ေကာင္းတုံ ကုိ ေလွ တပ္ျဖင့္ ဝုိင္းၾက ပါတယ္၊

အဲဒီေနာက္ တ႐ုတ္ တုိ႔ဟာ ၾကံ့ၾကံ့ခုိင္စြာ အတင္းအမာ ခုခံေနေသာ ျမန္မာေတြ ရဲ႔ ေကာင္းတုံ ခံတပ္ ကုိ အေျမာက္ လက္နက္ မ်ား စုံလင္စြာျဖင့္ ရက္သတၲပတ္ ေပါင္းမ်ားစြာ အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္ၾကပါတယ္၊

ျမန္မာ စစ္မွဴး စစ္ကဲ တုိ႔ဟာ ယခင္ အတုိင္း တ႐ုတ္ ရိကၡာေထာက္ စစ္တပ္ ကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ စစ္တပ္ႀကီး တစ္တပ္ ေစလႊတ္ၿပီး တ႐ုတ္တုိ႔ကုိ ဝုိင္းညႇပ္ကာ တေျဖးေျဖး ခ်ီတက္ၾကပါတယ္...

ေကာင္းတုံ ကို ျမန္မာ့ ေရတပ္ မွ အကူအညီ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ တုိ႔၏ ေလွသမၸာန္ မ်ားသည္ လည္း ျမန္မာ တပ္၏ ထြင္းေဖာက္ျခင္း ကုိ ခံၾကရပါတယ္. ။.

ထုိ႔ေနာက္ ေ႐ႊေညာင္ပင္ တရုတ္ခံတပ္ ကို ျမန္မာတို႔ အျပင္းအထန္ ၀င္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ေ႐ႊေညာင္ပင္ ခံတပ္ ကုိ ျမန္မာ တုိ႔ ရေသာအခါ တ႐ုတ္ တုိ႔သည္ ေကာင္းတုံ ကုိ ဝန္းရံေနေသာ တပ္ႏွင့္ သြားေရာက္ ပူးေပါင္းၾကပါတယ္ ။

ျမန္မာတို႔ ၏ ခံတပ္ အေျခ ၌ တ႐ုတ္ တုိ႔သည္ အတုံး အ႐ုံး စုပုံ က်ဆုံးၾကပါတယ္ ။ တ႐ုတ္ တုိ႔ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ အားလုံး ကုိလည္း ျမန္မာ မ်ားက ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ တရုတ္ဘုရင္ ဟာ စစ္ေျပၿငိမ္းဖို႔ ကမ္းလွမ္း ခဲ႔ပါတယ္၊

(၂)

ထူးျခားတာ တစ္ခုကို ေတြ႔ရပါတယ္...။

တရုတ္ က စစ္ေျပျငိမ္းဖို႔ ကမ္းလွမ္းတာကို တရုတ္ တို႕ စကား ကမ္းလွမ္း လာလွ်င္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ မဟာသီဟသူရ ဟာ ေရွ႕ေရးကိုေမွ်ာ္ေတြးၿပီး သေဘာတူခဲ႔ပါတယ္ ။ဘုရင့္ အမိန္႕ကို မခံယူေတာ့ဘဲ လက္ခံခဲ႔ ပါတယ္၊

ထို သတင္းကိုၾကားတာ နဲ႔ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း ဟာ အမ်က္ေတာ္ ရွသြားပါတယ္ ။ ၿပီးေတာ့ တရုတ္ဆီ ကေန ရရွိခဲ႔တဲ႔ စစ္ေျပၿငိမ္းေရး.. လက္ေဆာင္ ပ႑ာေတြကို အဲဒီ စစ္တပ္ၾကီး က အၾကီးအကဲ ဗိုလ္မွဴး တပ္မွဴး တို႕ရဲ႕ဇနီး မ်ားအား ရြက္ေစလ်က္ သံုးရက္ တိုင္တိုင္ ေနလွန္းခဲ႔တယ္လို႔ ရာဇ၀င္မွာေဖၚျပခဲ႔ပါတယ္ ။
yinkhwinlam24.blogspot.

ကပၸိယ ဖိုးေတ

Posted by ko kyaw lwin