Search This Blog

Wednesday, January 18, 2017

ရာဇ၀င္တြင္ေသာ မင္းဧကရာဇ္ႏွစ္ပါး


ရာဇ၀င္တြင္ေသာ မင္းဧကရာဇ္ႏွစ္ပါး

ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သိေသာ သီရိဓမၼာေသာကမင္း (ဝါ) အေသာကဘုရင္သည္ ေမာရိယမင္းဆက္ တည္ေထာင္သူ စႏၵရဂုတၱမင္းႀကီး၏ ေျမးေတာ္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္မေပၚထြန္းမီ ၂၆၈ ႏွစ္တြင္ ဘုရင္ျဖစ္လာၿပီး အိႏိၵယတိုက္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ၎၏အင္ပါယာအျဖစ္ သြတ္သြင္းခဲ့ေသာ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့သည္။

အေသာကဘုရင္သည္ အိႏိၵယတိုက္သာမက အာရွအလယ္ပိုင္းထိ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး က်န္ရွိေနေသးေသာ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားကို အင္ပါယာထဲသြတ္သြင္းရန္ စစ္ပြဲအႀကိမ္ႀကိမ္တိုက္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔တိုက္ခိုက္ရင္း အိႏိၵယအေရွ႕ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ရွိေသာ ကလိဂၤျပည္ကုိဝင္တိုက္ရာ၌ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ရေလသည္။ တိုင္းျပည္ငယ္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကလိဂၤတိုင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ ရဲရဲဝ့ံဝ့ံအသက္အေသခံ၍ အေသာကဘုရင္၏တပ္မ်ားကို ခုခံတိုက္ခိုက္ေလရာ စစ္ပြဲအျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။

သို႔ရာတြင္ အင္အားခ်င္းမမွ်တ၍ ကလိဂၤျပည္သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အေသာက လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရွာသည္။ ဤတြင္ အေသာကဘုရင္သည္ ျပင္းထန္လြန္းေသာ စစ္ပြဲမွ စစ္အနိ႒ာ႐ံုမ်ားကိုျမင္ေတြ႕ၿပီး ႀကီးစြာတုန္လႈပ္သြားေလသည္။ စစ္ပြဲတြင္ ကလိဂၤစစ္သည္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သား တစ္သိန္းေက်ာ္ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး လူေပါင္းတစ္သိန္းငါးေသာင္းကို သုံ႔ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာခဲ့ကာ ေျချပတ္လက္ျပတ္ျဖင့္ ဒုကၡသည္ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ အေသာကဘုရင္ ျမင္ေတြ႕ၿပီး သတိသံေဝဂရကာ ထုိမွစ၍ စစ္ပြဲကို လံုးလံုးစြန္႔ခြာေသာ ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အေသာကဘုရင္သည္ နန္းစံသက္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဗုဒၶဘာသာ၏ သားတပည့္တစ္ဦးအျဖစ္ ခံယူကာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေလသည္။ အေသာက ဘုရင္နန္းစံသက္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ(အိႏိၵယတိုက္) သည္ ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္အေကာင္းဆံုးေသာ ႏွစ္ကာလမ်ားဟု သမိုင္းဆရာမ်ား အဆိုရွိခဲ့သည္။

အေသာကဘုရင္သည္ဗုဒၶသာသနာျပန္႔ပြားေလေအာင္ ႏုိင္ငံအရပ္ရပ္၌ ေက်ာက္တိုင္မ်ားထြင္းထုကာ ေက်ာက္စာမ်ားေရးထုိးခဲ့သည္။ ထုိေက်ာက္စာအခ်ဳိ႕သည္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္လာသည့္တိုင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။ အေသာကဘုရင္သည္ ဗုဒၶသာသနာ ျပန္႔ပြားေစေရးသာမက ျပည္သူျပည္သားမ်ား စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေစရန္ အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္႐ံုမွ်မက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေစေရးအတြက္ တကၠသိုလ္မ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္

ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ပထမဦးဆံုးေသာ တိရစၧာန္ေဆးကုသေရးႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ထုိသို႔ေသာရွင္ဘုရင္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္ ေႏွာင္းလူတို႔ ၎၏အမည္ကို မေမ့ေသး။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျဖင့္ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားဆဲျဖစ္ပါသည္

တ႐ုတ္ဘုရင္ရွီဟြမ္တီ

အေသာကဘုရင္ႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ တစ္ၿပိဳင္တည္းလုိလုိ တ႐ုတ္ျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူမွာ နာမည္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ရွီဟြမ္တီ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ တ႐ုတ္ဘုရင္ တစ္ပါးၿပီးတစ္ပါး အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့ၿပီး ရွီဟြမ္တီမတိုင္မီ‘ေခ်ာင္’မင္းဆက္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၇၆ ႏွစ္တိတိ ၾကာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘီစီ ၂၄၆ တြင္ နန္းတက္လာေသာ ဝင္က်င္အမည္ရွိ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ သမိုင္းတြင္ လူသိမ်ားသည့္ ရွီဟြမ္တီဘုရင္သည္ သူတလူငါတမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီး က်ယ္ေျပာေသာ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးကို စုစည္းႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၎၏လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၌ ဆုိးရြားေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္။ ရွီဟြမ္တီသည္ နန္းတက္လွ်င္တက္ခ်င္း ေရွးတ႐ုတ္မင္းအဆက္ဆက္တို႔ အုပ္စိုးခဲ့သည္ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္၏ ပထမဆံုးေသာ မင္းဧကရာဇ္အျဖစ္ ခံယူေလသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ သမိုင္းတြင္ သူ႔မတိုင္မီ မည္သည့္အခ်က္အလက္မွမရွိေစရဟုဆိုကာ သမိုင္းမွတ္တမ္းေရးထုိးထားေသာ စာအုပ္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ဘာသာေရးက်မ္းဂန္မ်ားအားလံုးကုိ ေျမလွန္မီး႐ိႈ႕ပစ္ေလသည္။

အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကိုးကြယ္ေသာ ကြန္ျဖဴးရွပ္စ္ႏွင့္ လာအုိဇူဝါဒ သေဘာတရားစာအုပ္မ်ားကို အစုလိုက္အပံုလိုက္ မီးတင္႐ိႈ႕သည္။ စာအုပ္ပိုင္ဆုိင္သူ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ေသဒဏ္ေပးမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ျပန္သည္။ ထုိအမိန္႔ေတာ္အတိုင္းပင္ ကြန္္ျဖဴးရွပ္စ္ပညာရွင္ ၄၆၀ ေက်ာ္အား အရွင္လတ္လတ္ ေျမျမႇဳပ္စီရင္ခဲ့ပါသည္။ ရွီဟြမ္တီလက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ေပမူမ်ားမီး႐ိႈ႕ခံရၿပီး ပညာရွင္အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ ရွီဟြမ္တီသည္ မင္းဧကရာဇ္တစ္ပါးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကမၻာ့သမိုင္းဝင္ မိုင္ေပါင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေသာ မဟာတံတုိင္းႀကီးကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ‘မဟာတံတိုင္းမေရာက္ျငား ေယာက္်ားဘသားမျဖစ္ျငား’ ဟူသည့္အဆုိပင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ႀကီးက်ယ္ျမင့္မားသည့္ မဟာတံတိုင္းႀကီးသည္ ရွီဟြမ္တီ၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေသာ တံတုိင္းႀကီးျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္စဥ္ကာလက ေျမာက္ျမားစြာေသာ လူ႔အသက္မ်ားကို စေတးခဲ့ရသည္။ ရွီဟြမ္တီသည္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ၎၏တ႐ုတ္မင္းဆက္ကုိ ထူေထာင္ရန္ႀကံစည္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြယ္လြန္ၿပီး သံုးႏွစ္အၾကာမွာပင္ မင္းဆက္ျပတ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ရာဇဝင္တြင္ အတိုဆံုးေသာ မင္းဆက္လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ရွီဟြမ္တီမရွိေသာအခါ တ႐ုတ္ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ ျမႇဳပ္ႏွံသိမ္းဆည္းထားေသာ က်မ္းဂန္မ်ားကို အသီးသီးေဖာ္ထုတ္ကာ မူလအတိုင္း ျပန္လည္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။

ရွီဟြမ္တီကြယ္လြန္သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သမိုင္းတြင္ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးသူ၊ ပညာရွိမ်ားကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့သူ မင္းဆုိးမင္းညစ္အျဖစ္ ေႏွာင္းလူတို႔ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရေလသည္။

thutazone
7daynewsjournal