Search This Blog

Wednesday, January 18, 2017

ဧရာဝတီျမစ္

ဧရာဝတီျမစ္

အရွည္ ၁၃၅၀ -မိုင္
ျဖတ္သန္းရာ ေဒသ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း
ျမစ္လက္တက္မ်ား တာပိန္ျမစ္၊ ျမစ္ငယ္ျမစ္၊ ေရႊလီျမစ္၊ မူးျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္၊
ေရဆင္းဧရိယာ ၁၅၈၇၀ဝ-စတုရန္းမိုင္ (၄၁၁၀ဝ၀-စတုရန္း ကီလိုမီတာ)
အဆုံးသတ္စီးဝင္ရာ မုတၱမပင္လယ္၊ ကပၸလီပင္လယ္၊

အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ Irrawaddy သို႔မဟုတ္ Ayeyarwaddy ဟုေခၚဆိုသည့္ ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးဆံုးျမစ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္၏ အဓိကေသြးေၾကာႀကီးသဖြယ္ ျမစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ဧ�ရာဝတီ ဟူေသာအမည္မွာ သသၤကရိုက္ဘာသာမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယူဆရၿပီး အဓိပၸါယ္မွာ ဆင္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုခ်က္မေနရာမ်ားကို ျဖတ္သန္း စီးဆင္းသြားသည္။ ျမစ္ဝွမ္းသည္ (၄၁၃, ၆၇၄) စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စုစုေပါင္းအက်ယ္အဝန္း၏ (၆၁) ရာခိုင္ႏႈန္းကို လႊမ္းျခံဳထားသည္။ ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမစ္ေၾကာင္းအလ်ား(၂, ၁၇ဝ) ကီလိုမီတာနီးပါး ရွည္လွ်ားၿပီး၊ တိုင္းျပည္၏ အေရးအႀကီးဆံုး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ေရေၾကာင္းလမ္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီျမစ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မလိခႏွင့္ အင္မိုင္ခ (ေမခ) ျမစ္မ်ားေပါင္းဆံုရာမွေန၍ စတင္စီးဆင္းသည္။ ဤျမစ္ဖ်ား ခံရာ ျမစ္ႏွစ္စင္းလံုးသည္ ဟိမဝႏၱာေတာင္တန္း၏ အေရွ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာျခင္း ျဖစ္သည္။ အင္မိုင္ချမစ္ သည္ ပူတာအိုေျမာက္ဘက္ရွိ လင္ေဂြလာ ေရခဲေတာင္ထြဋ္ (Languela Glacier) မွာ စတင္ေပၚ ထြန္းသည္။ ျမစ္ဆံုသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿမိဳ႔ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႔၏ ေျမာက္ဘက္ (၂၈) မိုင္ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ဧရာ၀တီအတြင္း စီး၀င္သည့္ အဓိကေရေ၀ျမစ္ ၃ ခုမွာ ခ်င္းတြင္း၊ ေရႊလီႏွင့္ ျမစ္ငယ္ျမစ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

နာမည္တူျမစ္

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက “ဧရာ၀တီ” ဟု ေခၚဆုိေသာ ျမစ္ႏွစ္ခု ရွိခဲ့ပါသည္။ တစ္ခုက ပါရူရွနီ (Parushani) ေခၚ ဧရာ၀တီ (Iravati) ျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းျမစ္သည္ ယခုအခါ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံျပီး ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံထဲသုိ႕ စီး၀င္ ပါသည္။ ထုိျမစ္ကုိ ေရွးယခင္က ဧရာ၀တီဟု ေခၚၾကပါသည္။ ယခုအခါ ထုိျမစ္၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထုိင္ သူတုိ႕၏ ဘာသာတရား ကုိးကြယ္မွဳအရ “ရာ၀ီ” (Ravi)ဟု ေခၚၾကပါသည္။
ျမစ္ဆံု

မိုင္ေပါင္း(၁၃၀၀)ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေသာ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစြန္ရွိ ႏွင္းဖုန္းေတာင္မ်ားမွ ေမခႏွင့္ ေမလိခဟူေသာ ျမစ္ႏွစ္သြယ္ျဖင့္ ျမစ္ဖ်ားခံအစျပဳကာ ေတာင္ဖက္သို႔ စီးဆင္းလာခဲ့ရာျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အထက္ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္မိုင္ခန္႔ အေရာက္တြင္ ေပါင္းဆံုမိၾကေလသည္။ ျမစ္ဆံုသည္ ဧရာဝတီျမစ္၏ အစပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ျမစ္ဆံုေဒသသည္ ေက်ာက္စလစ္ခဲမ်ား ေပါမ်ားၿပီး ေအးစိမ့္လွ၏။ ျမစ္ဆံုေရသည္လည္း ေအးစိမ့္ေနေပသည္။ ျမစ္ဆံုေရသည္ တိမ္လည္းတိမ္ ၾကည္လည္းၾကည္လင္ေနရကား ေရထဲသို႔ ငုံ႔ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ငါးႀကီးငါးငယ္တို႔ သြားလာကူးခတ္ေနသည္ကို ျမင္ရေပသည္။

ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမစ္ႀကီးနားတစ္၀ိုက္ အေရာက္တြင္ ကိုက္ငါးရာမွ် က်ယ္ျပန္႔ေပသည္။ ဤေနရာတြင္ ကမ္းပါးသည္ အေတာ္မတ္ေစာက္ၿပီး ၊ ကမ္းပါးေပၚတြင္ သစ္ေတာ၊ ကိုင္းေတာမ်ား စိမ္းစိမ္းစိုစို ေပါက္ေရာက္ေနသည္။ ျမစ္ႀကီးနားမွ အစုန္ခရီး ၄၈-မိုင္အကြာ တာဟိုးနားရြာ အနီးတြင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပယင္းထြက္ရာ အေနာက္ဘက္ မိုးေကာင္းေတာင္စဥ္ ေတာင္တန္းမွ တသြင္သြင္စီးဆင္း၍ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ လာေရာက္ေပါင္းဆံုေသာ မိုးေကာင္းေခ်ာင္းကေလးကို ေတြ႔ရျပန္သည္။ ထိုမွစုန္ေသာ္ ျမစ္သည္ အေကာက္အေကြ႔ ပိုမိုမ်ားလာ၏။ မန္ဖြာရြာအနီး ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးမ်ားသည္ ျမစ္လည္တြင္ ေပၚေနသည္။ ၀ဲဇလုပ္မ်ားကလည္း အသီးသီးျဖစ္ေပၚေန၏။
ပထမျမစ္က်ဥ္း

ဆင္ဘိုရြာကို လြန္မိၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ ေရစီးသန္လာေလေတာ့သည္။ ျမင္သာရြာအလြန္တြင္ ျမစ္ေၾကာင္းကလည္း ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္း လာေလသည္။ ျမစ္ေၾကာင္းက်ဥ္းေျမာင္းလာေလေလ ေရမ်ားသည္ စုစုလာေလေလျဖစ္သည္။ ကမ္းႏွစ္ဖက္ အကြာအေ၀းသည္ ကိုက္ (၅၀)ခန္႔သာရွိေတာ့သည္။ အေပၚမွ တရၾကမ္း ထိုးဆင္းလာေသာ ေရသည္ ေရွ႕၌ ကာဆီးလွ်က္ရွိေသာ ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးမ်ားကို အဟုန္ျပင္းစြာျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရာ ေရမႈန္ေရမႊားမ်ား တဖြားဖြား ျပန္႔စင္ေန၏။ ပြတ္တိုက္ေနသည့္ တေ၀ါေ၀ါ မည္သံမ်ားကိုလည္း အေ၀းမွပင္ ၾကားေနရပါသည္။ ကမ္းတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ရွိ ေက်ာက္ေတာင္နံရံမ်ားကလည္း ဇြတ္အတင္း ထိုးဆင္း ေနေသာ ျမစ္ေရလံုးကို ဟိုမွာဆီး၊ သည္မွတား ေနသည့္ႏွယ္ ရွိေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အေရွ႕တည့္တည့္တြင္ ေတာင္ႀကီး ကာစီးေနသည္ကို ျမင္လိုက္ရၿပီး ျမစ္ေၾကာင္း လံုး၀ေပ်ာက္သြားသကဲ့သို႔ ထင္ရသည္။ စုန္ဆင္းလာေသာ သေဘၤာမ်ားသည္ ေတာင္ကို ေဆာင့္မည့္ဆဲဆဲ ရွိေနရာမွ လကၤ်ာဘက္ ကေသာ္၎၊ လက္၀ဲဘက္ကေသာ္၎ ေရေၾကာင္းလမ္းကေလး ေပၚလာ၍ ယင္းဘက္သို႔ ဆက္ကနဲလွည့္ကာ ခ်ဳိးေကြ႔လိုက္ရျပန္သည္။ အေနာက္ဖက္ကမ္းရွိ ျမေစတီရြာကိုလြန္ေသာ္ ျမစ္က်ဥ္းသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္က်ယ္ျပန္႔လာေလသည္။ ဤသည္မွာ ၃၃-မိုင္ခန္႔ ရွည္လ်ားေသာ ပထမျမစ္က်ဥ္း၏ အဆံုးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ထိုမွစုန္ေသာ္ ဗန္းေမာ္သို႔၊ ဗန္းေမာ္အနီးသို႔ ဧရာ၀တီျမစ္ေရာက္ေသာအခါ ေျမႏုခ်ဳိင့္၀ွမ္းကို ျဖတ္သန္းေလေတာ့သည္။ ျမစ္ျပင္သည္လည္း ႏွစ္မိုင္နီးပါး က်ယ္ျပန္႔ေနေလသည္။ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕အထက္နားေလးတြင္လည္း အေရွ႕ဘက္ ယူနန္ကုန္းျပင္ျမင့္မွ စီးဆင္းလာေသာ တာပိန္ျမစ္သည္ ဧရာဝတီျမစ္ထဲသို႔ စီး၀င္ေလသည္။
ဒုတိယျမစ္က်ဥ္း

ဗန္းေမာ္မွအစုန္ ၁၈-မိုင္ခန္႔ေ၀းေသာ စင္းကန္းရြာ အလြန္တြင္ ဒုတိယျမစ္က်ဥ္း စပါေတာ့သည္။ ျမစ္ေၾကာင္းမွာလည္း အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ စီးဆင္းေန၏။ စင္းကန္းရြာမွ ေရႊဂူၿမိဳ႕ အထက္နားရွိ အေဘၤာ၀င္းရြာအထိ ဒုတိယျမစ္က်ဥ္း ေနရာျဖစ္ေလသည္။ ဆယ့္ေလးမိုင္ခန္႔ ရွည္၍ ပွ်မ္းမွ် ကိုက္၁၅၀သာ က်ယ္ေပသည္။ ျမစ္ေၾကာင္းသည္ ေတာင္ျမင့္ကမ္းပါးၾကားတြင္ စီးရ၏။ ေရႊဂူၿမိဳ႕ အနားေရာက္လွ်င္ ျမစ္လယ္ရွိ ေသာင္ကၽြန္းကို၎၊ ေသာင္ကၽြန္း ျပည့္တည္ထားေသာ ဘုရားေစတီမ်ားကို၎ ေတြ႔ျမင္ရျပန္သည္။ ျမစ္ေၾကာင္းကလည္း အေနာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္စီးေနသည္။ ထိုမွစုန္ေသာ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေပၚရွိ ကသာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သည္။

ကသာၿမိဳ႕ေအာက္နားတြင္ အေရွ႕ဘက္မွ ေရႊလီျမစ္သည္ ဧရာဝတီျမစ္ထဲသို႔ စီး၀င္ျပန္သည္။ သစ္ေဖာင္၀ါးေဖာင္မ်ား ေမွ်ာခ်လာသည္ကို ျမင္ရျပန္ေလသည္။ ကသာကိုလြန္ေသာ္ ဧရာဝတီသည္ ေတာင္ဘက္သို႔ ေကြ႔ဆင္းေလသည္။ ကသာၿမိဳ႕မွ ထီးခ်ဳိင့္၊ ၎မွ မဇိၥ်မေဒသ သက်သာကီ၀င္မင္းမ်ား လာေရာက္ နန္းစိုက္ခဲ့ဖူးသည္ ဆိုေသာ တေကာင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ တေကာင္းမွသည္ မိုင္ေလးဆယ္ ခန္႔ေ၀းေသာ မလည္ရြာသို႔ ေရာက္ေလသည္။
တတိယျမစ္က်ဥ္း

မလည္ရြာအလြန္တြင္ တတိယျမစ္က်ဥ္း စပါေတာ့သည္။ မလည္ရြာေအာက္တြင္ ေတာင္တန္းနိမ့္မ်ားမွာ ကမ္းစပ္ႏွင့္ပို၍ နီးလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္လည္း မိုးကုတ္ေတာင္တန္း မႈိင္းမႈိင္းညိဳ႕ညိဳ႕ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေပၚရွိ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕သည္ မိုးကုတ္ျမိဳ႕၏ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ေလသည္။ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕မွ လြန္ေသာ္ သီဟေတာရြာႏွင့္ ဘုရား၊ သံုးဆယ့္ရွစ္မိုင္ ခန္႔ရွိေသာ တတိယ ျမစ္က်ဥ္းသည္ မလည္ရြာမွစ၍ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕အနီး၌ ဆံုးေလသည္။
ေျမလတ္ေဒသ

ေက်ာက္ေျမာင္းသည္ အေနာက္ဘက္ ေရႊဘို၏ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ေျမာင္းအလြန္တြင္ ျမစ္ျပင္သည္ ျပန္လည္ က်ယ္ျပန္႔ လာသည္။ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ေရႊဘိုေဒသ ႐ႈခင္းသည္ ေျခာက္ေသြ႔၏။ သစ္ပင္ခ်ဳံႏြယ္မ်ား က်ဲလာၿပီး၊ ေတာင္မ်ား ညိဳပုပ္ပုပ္အေရာင္ ေျပာင္းလာသည္။ ျမစ္ေၾကာင္းကား ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္း၍ ျမစ္ျပင္က်ယ္လာသည္ကား မွန္၏။ သို႔ရာတြင္ စည္းေသာင္ တိမ္ေသာင္ မ်ားလြန္း၍ ေရေၾကာင္းမွာ ေရမႊာ ေရခြဲမ်ားျဖင့္ ကြဲသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ဧရာဝတီ လင္းပိုင္မ်ား က်က္စားေနထိုင္ေလ့ရႇိေသာ ေနရာမ်ားမႇာ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕ႏႇင့္ မႏၲေလးျမိဳ႕အၾကားရႇိျမစ္အပိုင္းအတြင္း တြင္ ျဖန္႕ၾကက္သြားလာ ေပါက္ဖြား ရွင္သန္လ်က္ရႇိသည္။ ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ ထင္ရွားေသာ ျပယုဂ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ေျမာင္းမွ ရွိမ္းမကား၊ ထိုမွတဖန္ မင္းကြန္းကို ျဖတ္သည္။ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး ကို အေ၀းမွပင္ ဖူးေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ မင္းကြန္းမွသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေဂါ၀န္ဆိပ္သို႔ ေရာက္သည္။

ဤတြင္ မႏၲေလးႏွင့္ တဆက္တည္းရွိေသာ အမရပူရၿမိဳ႕ အစြန္ ေတာင္ပူစာႏွစ္ခု ထိပ္၌ရွိေသာ ေရႊၾကက္ယက္ေစတီ၊ ေရႊၾကက္က်ေစတီ ႏွစ္ဆူကို ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚမွ ဖူးေတြ႔ရျပန္သည္။ အမရပူရၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကို လွမ္းၾကည့္ျပန္ေသာ္ သေျပတန္း ခံတပ္ေဟာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲသို႔ စီး၀င္ေနေသာ ျမစ္ငယ္ျမစ္ႏွင့္ ယင္းျမစ္၏ တစ္ဘက္ကမ္းတြင္ကား အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။ အေနာက္ဘက္တြင္ကား စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ၊ အမရပူရႏွင့္ စစ္ကိုင္းၾကားတြင္ စစ္ကိုင္းတံတား က ကူးဆက္ထားျပန္သည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္တြင္မူ မႈိင္းမႈိင္းညိဳ႕ညိဳ႕ႏွင့္ စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုး၊ ေနရာအကြက္ကလည္း က်လွေပ၏။ အေနာက္ဘက္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ မင္း၀ံေတာင္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေရႊၾကက္ယက္ႏွင့္ ေရႊၾကက္က် ေစတီျဖဴျဖဴ အလည္တြင္ ျမစ္ေရေဖြးေဖြး ျမင္ရသည္မွာ ၾကည္ႏူးစရာ အလွအပ ႐ႈခင္းပါေပတည္း။

စစ္ကိုင္းအလြန္တြင္ ျမစ္ေၾကာင္းသည္ အေနာက္ဘက္သို႔ ေကြ႔၀င္သြားသည္။ မၾကာမီ ရြာသစ္ႀကီးကို ျဖတ္သန္းရသည္။ ၎ေနာက္ ျမင္းမူ၊ ဆီမီးခံု၊ နဂါးေပါက္၊ ရႏၲပို စေသာရြာမ်ားကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမစ္ေၾကာင္းသည္ ေတာင္ဘက္သို႔ ေျပာင္း၍ စုန္ဆင္းျပန္၏။ မႏၲေလးမွ မိုင္ရွစ္ဆယ္ ေ၀းေသာျမင္းျခံၿမိဳ႕၊ ျမင္းျခံဆိပ္ကမ္းကို သေဘၤာကပ္၍ မရပါ။ ဆိပ္ကမ္း၀တြင္ ဧရာမ ေသာင္ျပင္ႀကီးက ထီးထီးခ်ည္း ခံေနေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမင္းျခံေအာက္ အေနာက္ဘက္ ကမ္းရွိ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ကို ဆိုက္ေရာက္ေပသည္။
ဧရာ၀တီယဥ္ေက်းမႈ

ပခုကၠဴၿမိဳ႕သည္ အလံု၊ မံုရြာဘက္မွ စီးဆင္းလာေသာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ ေပါင္းဆံုရာ ေအာက္နားတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေယာေခ်ာင္း၊ ခ်င္းတို႔၏ ေဒသႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ မ်ားေလသည္။ ပခုကၠဴမွ စုန္ဆင္းလာခဲ့ရာ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ ျမစ္ေျခ၊ ကၽြန္းေခ်ာင္း ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံု တည္ရွိသည္။ ပခုကၠဴမွ ၂၅-မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ တစ္ေန႔တစ္လံ ပုဂံဘယ္မေရြ႕ ၊ ဟသၤာေမာင္ႏွံမ်ား၊ ေရဘဲမ်ား၊ ေ၀သာလီဗ်ိဳင္းမ်ား ေပ်ာ္ျမဴးေနၾကေသာ ေသာင္ျပင္က်ယ္ႀကီးကို ေတြ႔ရေလသည္။ ညာဘက္တြင္ တန္႔ၾကည္ေတာင္တန္း၊ ဘယ္ဘက္တြင္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ နတ္သမီးကမ္းပါး ေစာက္တို႔သည္ ျမင္ကြင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္း ေပၚလာေလသည္။ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕သည္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ပုဂံမွာ ေသာင္ထြန္း၍ ေလွသေဘၤာမ်ား မကပ္ႏိုင္ေပ။ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တေကာင္း၊ သေရေခတၱရာ၊ ပုဂံ၊ ျမင္စိုင္း၊ စစ္ကိုင္း၊ အင္း၀ စတဲ့ ျမန္မာ့သမိုင္းႀကီးတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈေတြ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ စဥ္စစ္ ျမန္မာ့သမိုင္း၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဆိုသည္ ဧရာ၀တီသမိုင္း၊ ဧရာ၀တီယဥ္ေက်းမႈပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ပုဂံမွသည္ ေျမဆီမွ ေရႊရည္ထြက္ရာ ေရနံေျမကို ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ ျမစ္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ေရနံခ်ပ္ႏွင့္ လမ္းရြာ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ စဥ့္ကူးႏွင့္ ေခ်ာက္၊ ေခ်ာက္မွသည္ မိုင္ ၄၀-ခန္႔ေ၀းေသာ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ ဤေနရာတစ္ေလွ်ာက္ ျမစ္ေၾကာင္းသည္ ေျဖာင့္လိုက္၊ ေကာက္လိုက္ ရွိေလသည္။ မတ္ေစာက္ေသာ ကမ္းပါးမ်ား၏ ကုန္းေပၚတြင္ ေမွ်ာ္စင္ေတြႏွင့္ ေရနံတြင္းမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ားကို ေတြ႔ရေလသည္။ ေခ်ာက္မွ သံုးမိုင္အကြာ စေလၿမိဳ႕၊ စေလမွ ၁၅-မိုင္ေ၀းေသာ ဆင္ျဖဴကၽြန္းၿမိဳ႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္သည္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း တစ္၀ိုက္တြင္ ျမစ္သည္ တံစုန္းမ်ား ေပါမ်ားသည္။ (တံစုန္းမ်ားဆိုသည္မွာ ေရျမဳပ္သစ္ပင္၊ သစ္တံုးႏွင့္ ေရေပၚေရေမ်ာ သစ္တံုးမ်ားကို ဆိုလိုသည္။)

ဆင္ျဖဴကၽြန္းမွ တစ္ဖန္ ေရနံေခ်ာင္းေအာက္ဘက္ ၂၅-မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းေသာ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕သည္ မုန္းေခ်ာင္း၊ မန္းေခ်ာင္းတို႔မွ ေျမာင္းသြယ္ထားသျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြန္းကားေသာ ေဒသျဖစ္ေလသည္။ မင္းဘူးႏွင့္ ဓားလြယ္ခုတ္ ျမစ္ကမ္းပါး ေစာက္ေပၚတြင္ မေကြးၿမိဳ႕၏ က်က္သေရေဆာင္ ေရႊတ၀င္း၀င္းႏွင့္ ျမသလြန္ဘုရားကို ဖူးျမင္ရျပန္သည္။ ထိုမွတဆင့္ အေရွ႕ဘက္ ျမစ္ေၾကာင္းေကြ႔သည့္အတိုင္း စုန္ဆင္းလာရာ အေနာက္ဘက္ ရခိုင္႐ိုးမမွ ျဖာထြက္ေသာ ေတာင္စြယ္သည္၎၊ အေရွ႕ဘက္ ပဲခူး႐ိုးမမွ ျဖာထြက္လာေသာ ေတာင္စြယ္သည္၎ ကမ္းပါးအထိ ေရာက္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရျပန္သည္။ ထိုမွလြန္ေသာ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ မင္းလွႏွင့္ မလြန္၊ ထိုမွ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ဆင္ေပါက္၀ဲ၊ ေျမထဲၿမိဳ႕ မ်ားကို ျဖတ္လာခဲ့ရသည္။ ေျမထဲေအာက္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ သရက္၊ ေညာင္ပင္ဆိပ္၊ ကမၸတို႔ကို လြန္ေသာ္ ဖိုးဦးေတာင္ကို၎၊ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ကို၎ ခ်ဥ္းကပ္လာျပန္သည္။

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ

ျပည္မွ တစ္ဖန္ ခြာေလရာ ထံုးဘိုရြာအနီးတြင္ ျမစ္ကမ္းပါးအေရာက္ ထိုးထြက္ေနေသာ ေက်ာက္နံရံက်ယ္ႀကီးကို ေတြ႔ျမင္ရျပန္သည္။ ယင္းကို အေကာက္ေတာင္ဟု ေခၚသည္။ ထိုအေကာက္ေတာင္ နံရံမ်ားတြင္ ဘုရားဆင္းတု ပံုေတာ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၾကည္ညိဳစရာ ထြင္းထုထားသည္ကို ျမစ္ထဲမွ ေကာင္းစြာဖူးေမွ်ာ္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕ေအာက္ မိုင္၅၀-ခန္႔ရွိ ျမန္ေအာင္ကို ျဖတ္သည္ႏွင့္ မိုးေကာင္း၍ စိမ္းစိုေသာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ အစကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ေရစီးႏွင့္အတူ ႏံူးေျမမ်ားကို သယ္ေဆာင္ရာက တျဖည္းျဖည္း ပို႔လာၿပီး ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေျမႏုကၽြန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရေလသည္။ ျမစ္အေၾကတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ျမစ္လက္တက္ ၉ ခုျဖင့္ အက္ဒမန္ပင္လယ္ (မုတၱမပင္လယ္) ထဲသို႔ စီးဆင္းေပါင္း၀င္သြားသည္။ ထိုအခါ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ေအာက္နားမွစ၍ ပုသိမ္ျမစ္၊ ေရြးျမစ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္မႀကီး၊ ဖ်ာပံုျမစ္ စသည္ျဖင့္ ျမစ္ငယ္မ်ား ေခ်ာင္းမ်ား ခြဲ၍ခြဲ၍ မုတၱမပင္လယ္ထဲသို႔ စီး၀င္ေလသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္မႀကီးအတိုင္း ၾကံခင္း၊ ဟသၤာတ၊ ဓႏုျဖဴ၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ ေအာက္ဘက္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္မႀကီးသည္ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းတိုမ်ား ထပ္မံျဖာထြက္ျပန္သည္။ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ ဧရာ၀တီျမစ္မႀကီးမွ ခြဲထြက္ကာ ပန္းလႈိင္၊ လႈိင္ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း စုန္ဆင္းလာခဲ့ရာ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီးကို လွမ္း၍ ဖူးေမွ်ာ္ရၿပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေလေတာ့သည္။ ရန္ကုန္၏ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ဒလ၊ တြ႔ံေတးၿမိဳ႕ မ်ားရွိၿပီး ရန္ကုန္ကို ေက်ာ္လွ်င္ သန္လ်င္ျမိဳ႕ ကိုေတြ႔ရၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္သည္ မုတၱမပင္လယ္ထဲသို႔ စီး၀င္ေလသည္။

ျမစ္ေအာက္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသသည္ က်ယ္ဝန္း၍ ေျမဆီေျမႏွစ္ျပည့္ဝေသာ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္တခု ျဖစ္ၿပီး၊ အလ်ား (၂၉ဝ) ကီလိုမီတာႏွင့္ အနံ (၂၄ဝ) ကီလိုမီတာ ရွိသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ ေအာက္ပိုင္းသည္ လမု ရႊံ႔ၫြံေတာႏွင့္ ဒီေရေရာက္ ျမစ္ဝေဒသျဖစ္ၿပီး၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာ ေဂဟစနစ္တခုလည္း ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသသည္ လူဦးေရ (၃) သန္းေက်ာ္မွီတင္းေနထိုင္ရာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအထြက္၏ (၆ဝ) ရာခိုင္ ႏႈန္းနီးပါးကို ဤေဒသကထုတ္လုပ္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနသည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ ပုဇြန္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား စည္းကမ္းမဲ့လုပ္ကိုင္ေနၾကမႈႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးေနၾကရၿပီး၊ ကမၻာ႔ေတာရိုင္းတိရစၧာန္မ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (World Wildlife Fund) က ဧရာဝတီ ေရခ်ဳိ ရႊံ႔ၫြံေတာမ်ားရွိ ေဂဟစနစ္အတြင္း ေနထိုင္ေနၾကေသာ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္မ်ားအဖို႔ အနာဂတ္ရွင္သန္ ႏိုင္ေရး သည္ "အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနဆိုးရြားေနေၾကာင္း" ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
သမိုင္းထဲက ဧရာဝတီ

ျမန္မာ့ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္သည္ အေရးပါသည့္ အခန္းမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ပုဂံေခတ္မွစကာ ေနာက္ဆုံး ကုန္းေဘာင္ေခတ္တိုင္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အေရးပါသည့္ စစ္ေရး၊ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တို့တြင္ အသုံးခ်ခဲ့ၾကသည္။ မြန္- ျမန္မာစစ္ပြဲမ်ားဟု ထင္ရွားသည့္ အင္း၀-ဟံသာ၀တီ အႏွစ္ေလးဆယ္စစ္ ကာလမ်ားအတြင္းတြင္ ဧရာဝတီျမစ္သည္ အဓိက စစ္ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေပၚရွိျပည္ၿမိဳ႕သည္လည္း ႏွစ္ဖက္စစ္ရင္ဆိုင္ရာ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘုရင့္ေနာင္လက္ထက္တြင္လည္း အထက္ျမန္မာနိုင္ငံတလႊား တိုက္ခိုက္ရာတြင္ စစ္ခ်ီလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ဧရာဝတီျမစ္ကို အဓိကအားျဖင့္ အသုံးျပဳခဲ့ျပန္သည္။ ထို့အတူ ေညာင္ရမ္းေခတ္ဦး မင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အေနာက္ဖက္လြန္မင္း ႏွင့္ သာလြန္မင္းတို့လည္း ဧရာဝတီျမစ္ကို စုန္ဆန္သြားလာခဲၾ့ကသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္လည္း ရန္သူအဂၤလိပ္တို့ကို ခုခံရာတြင္ ျမစ္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္ ခံတပ္မ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရာ မင္းလွခံတပ္ႏွင့္ အင္းဝခံတပ္တို႔မွာ နာမည္ေက်ာ္သည္။
ျမစ္လက္တက္မ်ား

အဓိကျမစ္လက္တက္ႀကီးမ်ားမွာ-

တာပိန္ျမစ္
ေရႊလီျမစ္
ျမစ္ငယ္ျမစ္ (ဒုဌဝတီျမစ္)
မူးျမစ္
ခ်င္းတြင္းျမစ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

ေခ်ာင္းမႀကီးေခ်ာင္း (အေနာက္ဘက္)
စလင္းေခ်ာင္း (အေနာက္ဘက္)
မုန္းေခ်ာင္း (အေနာက္ဘက္)
မန္းေခ်ာင္း (အေနာက္ဘက္)
မင္းတုန္းေခ်ာင္း (အေနာက္ဘက္)
ပင္းေခ်ာင္း (အေရွ႕ဘက္)
ယင္းေခ်ာင္း (အေရွ႕ဘက္)
ေဒါင္းေသေခ်ာင္း (အေရွ႕ဘက္)
ဗြက္ႀကီးေခ်ာင္း (အေရွ႕ဘက္)

ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေရးပါသည့္ ၿမိဳ႕မ်ား

ပူတာအို
ျမစ္ႀကီးနား
ဗန္းေမာ္
ကသာ
တေကာင္း
ေက်ာက္ေျမာင္း
မႏၲေလး
စစ္ကိုင္း
ေခ်ာက္
ပုဂံ-ေညာင္ဦး
မေကြး
ျပည္
ဟသၤာတ
ပုသိမ္

ဧရာဝတီျမစ္ကူး တံတားမ်ား

ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီအစိုးရက ၁၉၃၄ တြင္ အင္းဝတံတား(စစ္ကိုင္းတံတား)ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္အဝင္ အဂၤလိပ္အေျပးတြင္ ၿဗိသၽွတပ္မ်ားက တံတားႀကီးကို ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ တံတားႀကီးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည့္တိုင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတားႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထပ္မံအသစ္တည္ေဆာက္ေသာတံတားႀကီးမ်ားမွာ -

ဧရာဝတီတံတား (ရတနာပုံ) (ယခင္အင္းဝတံတားႀကီး၏ အထက္ဘက္နား)
ဗလမင္းထင္တံတား (အင္န္မိုင္ချမစ္ကူး၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အနီး၊ ၁၉၉၈၊နိုဝင္ဘာလ)
အေနာ္ရထာတံတား (ေခ်ာက္၊ ၂၀၀၁ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ)
မေကြးတံတား
ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတား (ေညာင္တုန္း၊ ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ)
နဝေဒးတံတား (ျပည္ၿမိဳ႕၊ ၁၉၉၇၊စက္တင္ဘာ)
မအူပင္တံတား (မအူပင္၊ ၁၉၉၈၊ေဖေဖာ္ဝါရီ)
ဧရာဝတီတံတား (ေဒးဒရဲ)

ဧရာဝတီအလွ ဓာတ္ပံုမ်ား

ျမစ္ဆံု အလွ(၁)


ျမစ္္ဆံု အလွ(၂)


မင္းကြန္း ပုထိုးေတာ္ႀကီး


သြားလာေရးအတြက္ အားထားရသည့္ ျမစ္မင္းဧရာ

မင္းကြန္း အေနာက္ဘက္ ဆိပ္ကမ္းေစ်း


ရတနာပံုတံတား အလွ


စစ္ကိုင္းတံတား အလွ


စစ္ကိုင္းေတာင္ေပၚမွ ဧရာဝတီ အလွ

ျမစ္ေရႀကီးခ်ိန္ ဧရာဝတီ အလွ


သဘာဝ ဟသၤာငႇက္


ဧရာဝတီ လင္းပိုင္


သဘာဝ မိေခ်ာင္း
ယေန႔ေခတ္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္

ဧရာဝတီျမစ္တြင္ ငါးမ်ဳိးစိတ္ေပါင္း (၇၉) မ်ဳိး ခိုလႈံရာေနထိုင္ၾကသည့္အျပင္၊ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ အထိေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း၌ လူအမ်ား အသိ အမွတ္ျပဳထားေသာ ငွက္စားက်က္နယ္ေျမ (၄) ခုလည္း ရွိသည္။ ျမစ္၏ ဇီဝသတၱ စံုလင္ေထြျပားမႈအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာေလ့လာထားသည္မ်ားလည္း မရွိေသးေခ်။ မၾကာေသးမီက ေတာင္က်ေခ်ာင္း ငါးခူမ်ဳိးစိတ္ သစ္မ်ားကို ထပ္မံေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး၊ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုႏွင့္ သိပ္မေဝးလွေသာေနရာမ်ားတြင္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က ေတြ႔ရွိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပဥၥမေျမာက္ ႏံုးတင္ေျမႏွစ္မ်ား အမ်ားဆံုးပို႔ခ်ေပးႏိုင္ေသာျမစ္လည္း ျဖစ္သည္။
ကိုးကား

၀င္းသိမ္း(ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ေရေၾကာင္းပညာသိပၸံ)၏ ဧရာနဒီသိပါသည္ ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသည္။
ဧရာ၀တီျမစ္ကို ပိတ္ဆို႔၍ ဆည္တည္ေဆာက္ေနျခင္း (Damming the Irrawaddy) မွ
ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပုံက်မ္း
en.wikipedia.org

ျပဒါးလင္းဂူ

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အၾကီးဆံုးဂူ (သို႔)
ေက်ာက္ေခတ္လူသားမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ရာ ျပဒါးလင္းဂူ

.
ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီတဲ့ ဒီ ျပဒါးလင္းဂူကို သြားဖို႕အတြက္ ရွမ္းျပည္ ရြာငံကို ကြ်န္မတို႕ အဓိက လာခဲ့တာပါ။ ရြာငံရာက္ေတာ့ အဲဒီေနရာကို သိသူတစ္ေယာက္သာရွိတယ္တဲ့။ ကံေကာင္းလို႕ လမ္းျပေပးႏိုင္မဲ့ သူ႕ကို သိခဲ့ရတယ္။ ရြာငံမွာ သူပဲ လမ္းသိတယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ ကားခကေတာ့ မ်ားတယ္ေပါ့။ တစ္သိန္းေတာင္းတယ္။ လမ္းကလဲ ၾကမ္းေတာ့ 4wheels မွာရတာမို႕လို႕ေလ။ ဒီလိုနဲ႕ မနက္ေစာေစာ ထြက္ခဲ့တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႕က လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြ ေနခဲ့တဲ့ေနရာဆိုေတာ့စိတ္ထဲမွာေတာ့ အရမ္းကိုစိတ္လႈပ္ရွားေနခဲ့ၾကတာပါ
.
ျပဒါးလင္းဂူ ႏွစ္

ေတာင္ေတြကို ပတ္ မတ္ေစာက္တဲ့ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြကို ျဖတ္ၿပီး ၄၅ မိနစ္ၾကာေတာ့ ဂူရွိရာ ေတာင္ေျခကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုး ျပဒါးလင္းဂူ အမွတ္ ႏွစ္ကို ေရာက္ပါတယ္။ တကယ့္ကို ဆန္းၾကယ္တဲ့ သဘာဝ ေက်ာက္ဂူႀကီး။ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြက မဲေမွာင္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာေတြကေတာ့ အေပၚက ေက်ာက္တံုးမ်ား ၿပိဳက်ထားျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝ အလင္းေရာင္ကို ရထားပါတယ္။ စစဝင္ျခင္းေနရာမွာ တခ်ိဳ႕ သက္တမ္းရင့္ ေက်ာက္မ်ားဟာ လက္ေနတာ ေတြ႕ရၿပီး ဒါေၾကာင့္ ျပဒါးလင္းဂူလို႕ ေခၚတယ္ဆိုတာ သိရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က အႀကီးဆံုး ဂူႀကီးလို႕ ေျပာလို႕ရပါတယ္။ ပထမပံုကိုၾကည့္ပါ။ ကြ်န္မက တကယ့္ ေသးေသးေလးျဖစ္သြားတယ္။

အထဲကို ဝင္လာလိုက္တာ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ေတာ့ရွိတယ္။ ဆက္ဝင္မဲ့ေနရာမွာ ေႁမြေတြ႕တာနဲ႕ မဝင္ခဲ့ရပါဘူး။ ဒီဂူမွာေတာ့ ေက်ာက္ေခတ္လူသားေတြ ေနခဲ့တာေတာ့ မေတြ႕ရဘူးေျပာတယ္။ ဒီဂူေတြေၾကာင့္ လမ္းေဖာက္လိုက္တာလို႕လဲေျပာပါတယ္။ တကယ္လူဝင္မယ္ဆိုရင္ လူရာခ်ီဆန္႔ေလာက္ေအာင္ ႀကီးပါတယ္။ ကြ်န္မအတြက္ ဒီခရီးစဥ္က အက်ိဳးသိပ္ရွိခဲ့တယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာကေတာ့ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားက ဟိုျခစ္ ဒီျခစ္ ေရးျခင္းပါ။ ကြ်န္မကေတာ့ သဘာဝအတို္ုင္း ထိမ္းသိမ္းေစခ်င္တယ္။ ဘုရားဆင္းတုေတြ ထုၿပီး လဲ ဒီဂူထဲ မကိုးကြယ္ေစခ်င္ဘူး။ ဒီပို႕စ္ေၾကာင့္ေရာက္ခဲ့ရင္လဲ နံရံေတြမွာ ေရးျခစ္တာေတြ မလုပ္ေစခ်င္ အမိႈက္ကစ ျပန္သယ္သြားျခင္းျဖင့္ ကူညီေစခ်င္ပါတယ္။
.
ျပည္ျမန္မာအလယ္ဗဟုိ ရွိသည္ဟုတင္စားေခၚေဝၚယံုသာမက အမွတ္အသားျပဳ ထားၾကေသာ ျပကၡေရႊ ေတာင္စဥ္၏ အေရွ႕ဘက္ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္၏အေနာက္ဖက္ အစြယ္ထိပ္အနီးမႏၲေလးတုိင္း ကူမဲၿမိဳ ႕အနီးကင္းတားဆည္ ၏ ေတာင္ဘက္အျခမ္း ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္အထက္ 1050 ft တြင္တည္ရွိေနေသာထုံးေက်ာက္လိႈဏ္ဂူ အစုအဖြဲ႕ မ်ားထဲမွ ျပဒါးလင္း(ပဒတ္လုွိဏ္) ဂူအမွတ္၁ နွင့္ အမွတ္၂ တုိ ့တည္ရွိ ပါတယ္။
.
ျပဒါးလင္းဂူ အတြင္း တည္ရွိေနေသာ ေက်ာက္ခတ္ေနွာင္းလက္ရာ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ာကုိ ေဒသခံမ်ားအဆုိအရ၁၉၆၈ ခုနွစ္ တြင္ ႐ြာငံနယ္ ေညာင္ခ်က္႐ြာမွ ကေလးငယ္နြားေက်ာင္းသား၂ဦးမွ စတင္ေတြ႕ရွိသည္ဟုဆုိေသာ္လည္

၁၉၆၁ တြင္ ဘူမိပညာရွင္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိ၍ သတင္းေပးခ်က္အရ မဆလ ပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈ႕ျဖင့္ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာန နွင့္ အျခားဌာနေပါင္းစုံ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕နွင့္ ၁၉၆၂ Jan 12 မွ 27 ရက္ေန ႔အထိကြင္းဆင္းစစ္ေဆး သုေတသနျပဳ တူးေဖာ ္ခဲ့ၾကၿပီး ဂူ အမွတ္ ၂ တြင္ လူေနထုိင္ခဲ့ေသာ အေထာက္အထား မေတြ႕ရွိရပဲ ဂူအမွတ္တစ္တြင္သာ နံရံပန္းခ်ီမ်ားကို ေတြ႕ရပါတယ္။
.
ျပဒါးလင္းဂူအမွတ္ ၁ (နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီရွိေသာဂူ)
.
ဂူႏွစ္ကေန ဂူတစ္ကို ကားနဲ႕ မိနစ္ အနည္းငယ္ေမာင္းလိုက္ရင္ ေရာက္ပါတယ္။ ဂူတစ္ကေတာ့ ကြ်န္မပံုထဲကလို ေသာ့ခတ္ထားပါတယ္။ ေက်ာက္ေခတ္လူသားေတြရဲ႕ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြကို ကာကြယ္ဖို႕ပါတဲ့။ အဲလို လုပ္ထားတာေလးလဲ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာခြင့္မရေပမဲ့ ကိုေမာင္ေမာင္ဦးဆိုသည့္ ျပဒါးလင္းဂူေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သိခြင့္ရခဲ့ပါသည္။
.
အလ်ားအနံအျမင့္80×20 ×14 ရွိ ၿပီး အထက္ပါသုေတသန အဖြဲ႕မွ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ ၁၂/၁၄ ပုံ နွင့္ေက်ာက္လက္နက္ ေပါင္း၁၆၀၀ ခန္႕ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အျပင္ ၄င္းဂူအတြင္းမွ ေက်ာက္ေခတ္လူသားမ်ား အရုိးအပုိင္းအစ တုိ ့ကုိ
Carbon 14 နည္းစဥ္အရ စမ္းသပ္နိင္ရန္

၁၉၇၁ ေအာက္တုိဘာလတြင္ နယူးဇီလန္နိင္ငံ နယူးကလီးယား သိပၸံသုေတသန ဗိမၼာန္ သုိ ့ေပးပုိ ့စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္မီးေသြး မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း ၇၇၄၀နွင့္ ၆၅၇၀ ခန္ ့အတြင္းျဖစ္ေၾကာင္းအရုိး မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း ၆၅၀၀ ခန္ ့မွျဖစ္ၿပီးCarbon လုံး၀ မပါေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း ၁၃၄၀၀ေက်ာ္မ်ွက ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိ ့ေၾကာင့္ ျပဒါးလင္းဂူ အမွတ္၁ တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ခန္ ့ကအထိ လူအစဥ္အဆက္ေနခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိၾကရပါသည္။
.
ေတြ႕ရွိရေသာ ၁၄ ပုံမွာ
၁။ ဘယ္လက္ဝါး ၉၊ ၄ လကၼ
၂။ညာလက္ဝါး ၁၀၊ ၄ လကၼ
၃။ကင္းေျခမ်ားပုံ ၅ပုံ အလ်ား၃.၁ လကၼ အနံ ၁ ေပ
၄။ေျပာင္ပုံ
၅။ဆင္ ဒရာယ္ပုံမ်ား
၆။ေတာ၀က္ပုံ (ပီျပင္မႈ႕အားနဲ)
၇။ေန၀န္းပုံ(ေတာင္နံရံ ၂ခုၾကားမွ ေနထြက္လာေသာပုံ ယခု ေတာင္နံရံမထင္ရွား 1994 Aug တြင္ UNESCO မွ
Mr.Lu Jun ကုိယ္တုိင္ သန္ ့စင္ခဲ့
၈။၉။ နြားသားအမိပုံ ၈/၄ လကၼ ပီျပင္
၁၀။ နြားသားအမိ (ထုံးေရစီးေၾကာင့္ ဦးေခါင္းပုိင္းမွလြဲ၍ က်န္အပုိင္းမထင္ရွား)
၁၁ ။ ေျပာင္ပုံ ၈/၁၂ လကၼ
၁၂။ ရႈးပ်ံ ပုံ ၁၀လကၼ ေဆးသားေမွးမွိန္
၁၃။အမည္မသိပုံ ၃လကၼ (ေတာင္ဆိတ္/နြားပုံျဖစ္နိင္)
၁၄။ အမည္မသိပုံ(ေဆးအစက္အေျပာက္သာက်န္ခြဲျခားမရ)
ျပဒါးလင္း ဂူအမွတ္၂ (ေျမပုံၫႊန္း ခန္႔မွန္း CL/854623)
.
ဂူႀကီး ၅ခု(တခ်ိဳ႕က ၉ခုဟုဆုိ) တဆက္တစပ္တည္းျဖစ္ေနၿပီး အခန္း ၆ခန္းပါ၀င္၍ ေပ၈၀၀ ခန္ ့ရွည္လ်ား အက်ယ္ဆုံးေနရာ ၃၀၀ ေပခန္ ့က်ယ္၍အျမင့္ဆုံးေနရာတြင္ ေပ၉၀ခန္ ့ရွိ၊ အမုိးမ်ားျပဳိက်ထား၍ ၅ ေပ မွ ၁၅ ေပခန္ ့အထိရွိေသာ အမုိးေပါက္ ၆ခု ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေလ၀င္ ထြက္ ေကာင္းမြန္ပါသည္ ။သဘာ၀ ထုံးေက်ာက္ဂူ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္လည္တုိင္ ေက်ာက္ဆက္မုိးေမ်ွာ္ /ပန္းဆြဲ မ်ားအျပင္ ျပဒါးေရာင္စဥ္ျဖာေနေသာ ထုံးေက်ာက္
Crystal မ်ား ပုံစံအစုံ ျဖင့္တည္ရွိေနၾကပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ ၂သန္းခန္ ့က ပင္လယ္ေရေအာက္စီးေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဤ မ်ွႀကီးမားေသာ သဘာ၀ လႈိဏ္ဂူမ်ားတည္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္နိင္ၿပီး ျမန္မာျပည္အတြင္း အႀကီးမားဆုံး ဂူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

2009 Jan တြင္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ တူးေဖာ္ ္မႈ႕အျဖစ္အေရွ႕ဘက္ဂူ ၁ ကုိတူးေဖာ္ ္ရာတြင္ေက်ာက္လက္နက္ ၄၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့ထပ္မံရရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
ျပဒါးလင္း ၂ဂူ အနက္ ဂူ ၁ တြင္ Cupules ေက်ာက္ခြက္ငယ္ေလးမ်ား ဟုေခါ ္ေသာ
Prehistoric Rock Art ေက်ာက္အႏုပညာ အျဖစ္ခြက္ငယ္သဏၰန္ Cup shade မ်ား (Man made rock art) ကုိ အလ်ားလုိက္ ေဒါင္လုိက္ ေတြ႕ရွိထားၾကေၾကာင္းလည္းိရွိရျပန္ပါသည္။

၄င္း ေက်ာက္ခြက္ငယ္ေလးမ်ားကုိ ကုန္းတြင္းပုိင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ နိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာတနိင္ငံအတြင္းမွာသာ ေတြရွိရေသာေၾကာင့္ တန္ဘုိ းမျဖတ္နိင္ပါ။(ဘရူနိင္း နိင္ငံတြင္ေတြ႕ရ)၄င္းအျပင္ ျပဒါးလင္းဂူသည္

ျပင္သစ္နိင္ငံမွ ေက်ာက္ေခတ္လူသားတုိ ့ေနထုိင္ရာကမ႓ာေက်ာ္ Lascaux ဂူ၊ စပိန္နိင္ငံမွ Consquer ဂူ မ်ားအတြင္းမွ အႏုပညာလက္ရာမ်ားနွင့္ျမန္မာ့ ေရေျမေပါ ္မွလက္ရာမ်ားသည္လည္း ဆင္တူရုိးမွား တညရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပဒါးလင္းဂူသည္ နိင္ငံ နွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အလြန္ အေရးႀကီး အဖုိး တန္ေသာ ဂူ ျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။.
.
ထိုသို႕အဖိုးတန္လွသည့္ ဂူအေၾကာင္း စာဖတ္သူမ်ားအား ခ်ျပခ်င္ေသာ္လည္း ဒီပို႕စ္ကိုေရးဖို႕ ကြ်န္မ ႏွစ္လတိတိ အားယူခဲ့ရပါတယ္။ ကြ်န္မေၾကာင့္ လူသိမ်ားျခင္းထက္ ပ်က္စီးမွာကို မလိုလားလို႔ပါ။ ေရာက္ရွိခဲ့ရင္ျဖင့္ နံရံမ်ားေပၚ အမည္ထိုးျခင္းႏွင့္ အမႈိက္ျပစ္ျဖင္းမ်ားအား မျပဳလုပ္ပါရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံပါရေစရွင္။
.
တစ္ပံုျခင္းစီၾကည့္ေပးပါေနာ္။ နံရံေဆးေရးပံုေတြပါပါတယ္။
.

Credit : ကုိေမာင္ေမာင္ဦး
စိမ္းေရာင္စုိ Activities မႏၲေလး
စာၫႊန္း ကုိးကား
ေၾကးမႈံ Dec 20_ 2012
တကၠသုိလ္ပညာစာေစာင္
ဇင္မင္းေဆြ အတြဲ ၂၆၊ အမွတ္ ၅၀၅ (၁၁/၁၇ ၊၂၊၂၀၁၁)

Posted by kotin tun

ကုန္းေဘာင္ဘုရင္မ်ား၏ ေခါင္းေလာင္းေတာ္မ်ား


ကုန္းေဘာင္ဘုရင္မ်ား၏ ေခါင္းေလာင္းေတာ္မ်ား

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ျမန္မာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ စည္းလုံးေသာျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ သည့္ေခတ္မ်ားကို ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တတိယ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ပိုင္းျခားခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၂ ခုႏွစ္မွ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္အထိ ၁၃၃ ႏွစ္ ၾကာရွည္ခဲ့သည့္ တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ (ကုန္းေဘာင္ေခတ္)အတြင္း ဘုရင္ ၁၁ ပါး စိုးစံခဲ့သည္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားၿပီးခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ဘုရင္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည့္ ဘုရားေစတီမ်ားႏွင့္ သာသနိက အေဆာက္ အအံုမ်ားကို ယေန႔တိုင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းျပဳ ခဲ့ရသည့္ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ပြဲကို ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ရတနာပုံေခတ္တြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ကာ ပိဋကတ္သုံးပုံက်မ္းမ်ားကို ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္ခဲ့သည္။

အေလာင္းဘုရားဦးေအာင္ေဇယ်မွ သီေပါဘုရင္အထိ ကုန္းေဘာင္ဆက္ဘုရင္ မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာအလွဴဒါနမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္အနက္ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအပါအဝင္ သမိုင္းဝင္ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား သြန္းလုပ္ လွဴဒါန္းျခင္းလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ကုန္းေဘာင္ဆက္ဘုရင္ ၁၁ ပါးအနက္ ခုနစ္ပါး သည္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ကိုးလုံးကို သြန္းလုပ္ခဲ့ၾကကာ ကမၸည္းစာမ်ားေရးထိုး၍ ေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းခ်ိတ္ဆြဲထားခဲ့ၾကရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ႏွစ္လုံး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ တြင္ႏွစ္လုံး၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕၊ အမရပူရၿမိဳ႕ႏွင့္ မင္းကြန္းတြင္ တစ္လုံးစီ ျမင္ေတြ႕ေလ့လာႏိုင္ၾကသည္။

အေလာင္းမင္းတရားေခါင္းေလာင္းေတာ္

အေလာင္းမင္းတရားဦးေအာင္ေဇယ်(၁၇၅၃-၁၇၆ဝ)သည္ မုဆိုးဖိုရြာကို အေျခ ျပဳလ်က္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရခိုင္ေဒသမပါ ခ်င္း ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ကခ်င္ျပည္ နယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တနသၤာရီကမ္း႐ိုး တန္းအဆုံးအထိ က်ယ္ျပန္႔ခဲ့ေသာျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ေရႊခ်က္သိုေစတီတြင္ ေခါင္းေလာင္းႏွစ္လုံးရွိရာ အေလာင္း မင္းတရားသြန္းလုပ္ခဲ့သည့္ေခါင္းေလာင္းႏွင့္ အေလာင္းမင္း တရားႀကီး၏ မိဖုရား ေခါင္ႀကီးမယ္ယြန္းစံ လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ေခါင္းေလာင္း တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အေလာင္းမင္းတရားေခါင္းေလာင္း၏ ခါးစည္းအထက္တြင္ ေခါင္းေလာင္းစာမ်ား ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးထိုးထားရာ 'ေဇယ်တု၊ တရာတပါး လူမ်ဳိးမ်ား လည္း ေက်ာ္ၾကားသတင္း ေစာရန္ခြင္ကို မညင္မဆန္ ပုံကန္မဝန္ ေစာင္မန္ ညန္လ်က္ အလႊန္ပတ္ကုန္ ဇမၺဴလုန္ကို ယူၾကဳန္ပိုင္ေတာ္မူေစေသာ္ဝ္' (မူရင္းသတ္ပုံအတိုင္း)ဟု ဖတ္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း ကုန္းေဘာင္ေခတ္ လက္ေရြးစင္ေခါင္းေလာင္းစာမ်ား စာအုပ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားေပသည္။

ေခါင္းေလာင္းခါးစည္းေအာက္တြင္ ျခေသၤ့၊ က်ား၊ ဆင္ႏွင့္ နဂါး႐ုပ္မ်ားရွိကာ ယင္းအ႐ုပ္မ်ားပတ္လည္တြင္ ဥဳံစတုဒီသာ အစခ်ီေသာဂါထာကို ေရးထိုးထား သည္။ ျခေသၤ့႐ုပ္ဝမ္းပိုက္ေအာက္တြင္ သုံးကြက္ပတ္လည္ အင္းကြက္တစ္ခုရွိၿပီး အင္းဆန္ ဂါထာ ေရးသားထားသည္။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ အတုလယသ မဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇာဂု႐ု ဘြဲ႕တံဆိပ္ ေတာ္ရ အတုလဆရာေတာ္ အရွင္ယသ၏ အၾကံဉာဏ္မ်ားအတိုင္း တိုင္းေရးျပည္ မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ မိမိ၏ဘုန္းတန္ခိုးအာဏာ ႀကီးထြား၍ ရန္ အေပါင္းကိုေအာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အတုလ ဆရာေတာ္၏ ၫႊန္ၾကားမႈအတိုင္း ေခါင္းေလာင္းကို သြန္းလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာႀကီးဦးစိန္ေမာင္ဦးက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

စဥ့္ကူးမင္းေခါင္းေလာင္းေတာ

စဥ့္ကူးမင္းေခါင္းေလာင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ရင္ျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားသည္။ စဥ့္ကူးမင္း၏ခမည္းေတာ္ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း(၁၇၆၃-၁၇၇၆)လက္ထက္က မၿပီးစီးခဲ့သည့္ေခါင္းေလာင္းေတာ္ကို သားျဖစ္သူ စဥ့္ကူးမင္း(၁၇၇၆-၁၇၈၂)က ၿပီးစီးေအာင္သြန္းလုပ္ၿပီး ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၄ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရႊတိဂုံေစ တီေတာ္ ရင္ျပင္ ရာဟုေထာင့္(အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္)တြင္ တင္လွဴခဲ့သည္။ ဖခင္လက္ ထက္တြင္ မၿပီးစီးခဲ့ေသာေခါင္းေလာင္းကို သားျဖစ္သူစဥ့္ကူးမင္းက ဆက္လက္သြန္း ေလာင္းလွဴဒါန္းခဲ့သျဖင့္ စဥ့္ကူးမင္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။

အေလးခ်ိန္ ၁၅၅၅၅ ပိႆာရွိၿပီး အျမင့္ ၁၁ ေပ သံုးလက္မ၊ ေခါင္းေလာင္းအဝ ခုနစ္ေပ ေျခာက္လက္မ၊ ေခါင္းေလာင္းဝ ႏႈတ္ခမ္းလုံးပတ္ ၂၂ ေပ ၆ လက္မ၊ ေၾကးထု တစ္ေပ ရွစ္လက္မရွိသည့္ စဥ့္ကူးမင္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ တြင္ ေခါင္းေလာင္းစာ ၁၂ ေၾကာင္း ေရးထိုးထားသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ စဥ့္ကူးမင္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႔ပို႔ေဆာင္ရန္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ရင္ျပင္မွ ယူေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ကိုတင္ေဆာင္သြား သည့္သေဘၤာ သည္ ေခါင္းေလာင္း ႀကီး၏အေလးခ်ိန္ေၾကာင့္ တိမ္းေစာင္းသြား ခဲ့ရာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ လိႈင္ျမစ္အတြင္း နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့သည္။ ယင္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကိုဆယ္ယူ၍ ၁၈၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚတြင္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆြဲခဲ့သည္။

ဗဒံုမင္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ႏွစ္လုံး

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္၏ ပဥၥမေျမာက္ဘုရင္ျဖစ္သူ ဗဒံုင္း(၁၇၈၂-၁၈၁၃)သည္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႏွစ္လုံး လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ကမၻာေက်ာ္ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ ႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမေလာကေစတီတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္တို႔ ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္း ေအာင္ေျမေလာကေစတီ ေခါင္းေလာင္းသည္ ေစတီ ေတာ္
အေရွ႕ေစာင္းတန္းမုခ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ဗဒံုမင္းက ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၄၃ ခုႏွစ္တြင္ တင္လွဴခဲ့သည္။ ေၾကးစင္အေလးခ်ိန္ ၂၅ဝဝ ပိႆာျဖင့္ သြန္းလုပ္ထားသည့္ ယင္းေခါင္းေလာင္းသည္ အဝ သံုးေပ ငါးလက္မ၊ ေစာက္ ၄ ေပ ၁၁ လက္မ၊ လုံး ပတ္ ၁ဝ ေပ ၆ လက္မ ရွိသည္။

ဗဒံုမင္းသည္ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီးတြင္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးတစ္လုံး ခ်ိတ္ဆြဲ ပူေဇာ္ရန္ရည္ရြယ္၍ မင္းကြန္းေရလယ္ကြၽန္းတြင္ သြန္းလုပ္ခဲ့သည္။
ယင္းေခါင္း ေလာင္းႀကီးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အသံထြက္ႏိုင္ေသာေခါင္းေလာင္း မ်ားအနက္ အႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းဟု ထင္ရွားခဲ့သည္။ အေလးခ်ိန္ ေၾကး ပိႆာခ်ိန္ ၅၅၅၅၅ ခန္႔ရွိသည့္ ေခါင္းေလာင္းေပၚတြင္ 'မင္းျဖဴမွန္မွန္ေျပာ'ဟု ေရးသားထားျခင္းသည္ ျမန္မာတို႔အယူအဆအရ (၅)ဂဏန္းကိုကိုယ္စားျပဳေသာ ၾကာသပေတးနံအကၡရာငါးလုံးျဖင့္ ေခါင္းေလာင္း အေလးခ်ိန္ကို မွတ္တမ္းတင္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇဝင္ေတာ္ႀကီးတြင္ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီးကို သကၠရာဇ္ ၁၁၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း ၅ ရက္ေန႔တြင္ သြန္းလုပ္ခဲ ႔သည္ဟု ေရး သားထားၿပီး ေခါင္းေလာင္းႀကီး၏အတုိင္းအတာကုိ အဝအခ်င္း ၃၁ ေတာင္ ၄ သစ္၊ လုံးပတ္ ၃၃ ေတာင္ ၁ မုိက္ ၄ သစ္၊ ေစာက္ ၁၃ ေတာင္ ၁ မုိက္ ၄ သစ္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ ေခတ္အတိုင္းအတာအရ အဝ ၁၆ ေပ ၃ လက္မ၊ လုံးပတ္ ၅ဝ ေပ ၉ လက္မ၊ အထူ ၆ လက္မမွ ၁ ေပ၊ ေခါင္းေလာင္းအျမင့္ ၁၂ ေပ၊ ႏႈတ္ခမ္းမွ ထိပ္ဖ်ားအထိအျမင့္ ေပ ၂ဝ ႏွင့္ ၈ လက္မ ျဖစ္သည္။

ဘႀကီးေတာ္၏ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႏွစ္လုံး

ဘႀကီးေတာ္ဟုထင္ရွားသည့္ စစ္ကိုင္းမင္း(၁၈၁၉-၁၈၃၇)ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မိဖုရားေခါင္ႀကီးတို႔လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္သည္ အမရပူရၿမိဳ႕ ေတာင္သမန္ ရွိ မဟာဝိဇယရံသီပုထိုးေတာ္ႀကီး၏ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ရင္ျပင္တြင္ ရွိသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၉ ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ တင္လွဴခဲ့သည့္ ယင္း ေခါင္းေလာင္းသည္ အေလးခ်ိန္ ေၾကးစင္ ၁၅ဝဝဝဝ က်ပ္(ပိႆာ ၁၅ဝဝ) ရွိသည္။ အခ်င္း သံေတာင္ငါးေတာင္၊ အျမင့္ သံေတာင္ငါးေတာင္ႏွစ္မိုက္ရွိကာ ပုဇြန္ တုပ္ေကြးေနရာတြင္ ျခေသၤ့႐ုပ္မ်ားသြန္းလုပ္ထားၿပီး 'မဟာေမ႐ုမကုဋ ဃ႑ရာဇာ'ဟု ကမၸည္းတပ္ခဲ့သည္။ ေခါင္းေလာင္းစာမ်ားကို ဝက္မစြပ္ၿမိဳ႕စားစာဆို 'ဒုတိယနဝေဒး'ဟု ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဦးႏုက ေရးသားခဲ့သည္။

ဘႀကီးေတာ္၏ အျခားေခါင္းေလာင္းေတာ္တစ္လုံးကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ ႀကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ေရႊဘုံသာေစတီတြင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေခါင္းေလာင္းစာတြင္ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးသည္ သကၠရာဇ္ ၁၁၁၆ ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္)ေသာၾကာေန႔တြင္ ကူတြတ္ၿမိဳ႕ေဟာင္း (လြန္ ေဆး)ကို ျမန္ေအာင္ဟုသမုတ္လ်က္ ျမန္ေအာင္ ဘုံသာေစတီကိုတည္ခဲ့ေၾကာင္း ကမၸည္းထိုးထားသည္။

အေလာင္းမင္းတရားတည္ထားခဲ့သည့္ ျမန္ေအာင္ဘုံသာ ဘုရား၏ ျမစ္ကမ္းၿပိဳပ်က္ခဲ့သျဖင့္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားသိမ္းဆည္းထား ရေၾကာင္း ျမန္ ေအာင္ၿမိဳ႕သူႀကီး စည္သူရာဇေရႊေတာင္ က ေလွ်ာက္ထား လာသျဖင့္ ဘႀကီးေတာ္ သည္ သကၠရာဇ္ ၁၁၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆုတ္ ၂ ရက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၂၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္)စေနေန႔တြင္ ဌာပနာရင္း ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကို ဓာတ္ ေတာ္ေမြေတာ္ ႐ုပ္တုေတာ္မ်ား ထပ္မံျဖည့္ ဆည္း၍ သင့္ရာေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တည္လုပ္ေစခဲ့ၿပီး ျမန္ေအာင္ဘုံသာဟု ကမၸည္းတပ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေခါင္းေလာင္း စာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

သာယာဝတီမင္းေခါင္းေလာင္းေတာ

သာယာဝတီမင္း(၁၈၃၇-၁၈၄၆)သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂ဝ၃ ခုႏွစ္ ေတာ္ သလင္းလဆုတ္ ၇ ရက္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၄၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္) တနလၤာေန႔ တြင္ ဒဂုံဆံေတာ္ရွင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ကို ဖူးေျမာ္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ အမရပူရမွ ဥကၠလာပ (ရန္ကုန္)သို႔ ေဖာင္ေတာ္ျဖင့္ စုန္ခဲ့သည္။ ၁၈၄၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္တြင္ သာယာဝတီမင္း သည္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္အား ဖူးေျမာ္ခဲ့ကာ ေစတီ ေတာ္ငွက္ေပ်ာဖူးမွ ဖိနပ္ေတာ္အထိ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴခဲ့သည္။

သာယာဝတီမင္းသည္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ရင္ျပင္ေတာ္တြင္ခ်ိတ္ဆြဲရန္္ ေခါင္း
ေလာင္းႀကီးတစ္လုံးကို ၁၂ဝ၃ ခုႏွစ္ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ သြန္းေလာင္းခဲ့သည္။ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအား သုံးႏွစ္ၾကာသြန္းေလာင္းခဲ့ ရၿပီး ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂ဝ၆ ခုႏွစ္ တေပါင္းလတြင္ ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ဝန္ႏွင့္ အရာရွိမ်ားႀကီး ၾကပ္ကာ ပြဲသဘင္စုံလင္စြာျဖင့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ၍ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအား 'မဟာတိသဒၵ ဃ႑ရာဇာ'ဟု ဘြဲ႕အမည္တပ္ ခဲ့သည္။

သာယာဝတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ အေလးခ်ိန္တို႔ကို ကုန္းေဘာင္ဆက္မဟာရာဇဝင္တြင္ ''အရပ္ ကိုးေတာင္တမိုက္သုံးသစ္၊ အနားလုံး ပတ္ တဆဲ့ငါးေတာင္၊ ခါးစည္းလုံးပတ္ တဆဲ့သုံးေတာင္ တမိုက္ေလးသစ္၊ ထု ႏွစ္မိုက္ေလးသစ္၊ ေၾကးစင္ခ်ိန္ပိႆာ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ကိုးရာေလးဆယ္က်ပ္ ေလးဆဲ့ကိုးက်ပ္''ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

(မူရင္းသတ္ပုံအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။)

သာယာဝတီမင္းေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ ယခုေခတ္အတိုင္းအတာအရ အျမင့္ ေပ ၂ဝ၊ အဝ ၇ ေပ ၆ လက္မ ခန္႔ရွိေၾကာင္း Shwedagon-Symbol of strength and serenity စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သမိုင္းပညာရွင္ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ သန္းထြန္းကလည္း အနားလုံးပတ္ ၂၂ ေပ ၆ လက္မ၊ ထု ၁ ေပ ၃ လက္မ ရွိေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။

ပုဂံမင္းႏွင့္ မင္းတုန္းမင္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္မ်ား

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္၏ ကိုးဆက္ေျမာက္ဘုရင္ ပုဂံမင္း(၁၈၄၆-၁၈၅၃)သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မဟာေလာကရံသီေစတီေတာ္ အား တတိယပစၥယံ အထက္ ကြန္းေတာင္တြင္ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္စသည္တို႔ကို ဌာပနာသြင္းၿပီး ေစတီ ေတာ္အားရည္မွန္းလ်က္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္တစ္လုံး သြန္းလုပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ယင္းေခါင္းေလာင္းေတာ္သည္ ေၾကးစင္သျပာ ၆၇ဝဝဝ ျဖင့္ သြန္းလုပ္ထားကာ ေခါင္းေလာင္းစာတြင္ သဗၺညဳတဘုရား အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိလိုေၾကာင္း ဆုႀကီးပန္ခဲ့ သည္။ ေခါင္းေလာင္းစာတြင္ ကမၸည္းစာ ၁၈ ေၾကာင္း ေရးထိုးထား၍ ေခါင္းေလာင္း ေတာ္အရြယ္ပမာဏကို ထည့္သြင္းေရးထိုးထားခဲ့သည္။ ပုဂံမင္း၏အလွဴေတာ္ေခါင္း ေလာင္းကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ေတာ္ရာေစတီတြင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေစတီေတာ္ကို မဟာေလာကရံသီဟု ဘြဲ႕မည္တပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ေတာ္ရာေစတီအျဖစ္ ပိုမို ထင္ရွားခဲ့သည္။

အိမ္ေတာ္ရာေစတီသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ မတဲရပ္တြင္ တည္ ရွိၿပီး ပုဂံမင္းသည္ ဘုရင္မျဖစ္မီ မင္းသားဘဝကစံခဲ့သည့္ အိမ္ေတာ္ရာတြင္ တည္ ထားသည့္ေစတီျဖစ္သည္။ ယင္းေစတီဝင္းမွာပင္ ပုဂံမင္း၏ညီျဖစ္သူ မင္းတုန္းမင္း (၁၈၅၃-၁၈၇၈)လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။

မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္ အလွဴေတာ္ေခါင္းေလာင္းကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၁၆ ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လတြင္ ေစတီေတာ္သို႔ သဒၵဒါနအျဖစ္ လွဴဒါန္းခဲ့ သည္။ ေခါင္းေလာင္း ေတာ္ကို ေၾကးခ်ိန္သျပာ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ သြန္းလုပ္ၿပီး မဂ္ဖိုလ္ေရာက္ ခြင့္အဆင့္ဆင့္ကို ျဖည့္က်င့္ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ဆုပန္ခဲ့သည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္က ျမန္မာရွင္ဘုရင္မ်ား သြန္းလုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည့္ ေခါင္း ေလာင္းေတာ္မ်ားတြင္ ကမၺည္းစာမ်ား ကိုေရးထိုးထားခဲ့ၾကသည္။ ဘုရင္မ်ားသည္ မိမိတို႔သြန္းလုပ္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေလာင္း အရြယ္အစား၊ အေလးခ်ိန္၊ တင္လွဴသည့္ ေစတီဘုရား၊ တင္လွဴသည့္ေန႔စြဲ၊ ဆုေတာင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေခါင္းေလာင္းမ်ား ေပၚ၌ ေရးထိုး မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ၾကသျဖင့္ ခိုင္မာေသာ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားကို သိရွိႏိုင္ခဲ့ၾကေပသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းကိုေဖာ္ထုတ္ၾကရာတြင္ ေက်ာက္စာမ်ားကို အဓိက အားကိုးျပဳေလ့ရွိရာ သမိုင္းမွတ္တမ္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေရးထိုး ထားေလ့ ရွိ သည့္ ေခါင္းေလာင္းမ်ားသည္လည္း သုေတသီမ်ား အားကိုးျပဳၾကရ သည့္ သမိုင္း အေထာက္အထား ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။ ။

ကိုးကား- ကုန္းေဘာင္ေခတ္ လက္ေရြးစင္ေခါင္းေလာင္းစာမ်ား (ဦးစိန္ေမာင္ဦး)
ျမန္မာ့ရက္စြဲသမိုင္း၊ ကုန္းေဘာင္ဆက္ (ေဒါက္တာသန္းထြန္း)
ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇဝင္ႀကီး (ဦးေမာင္ေမာင္တင္)
Source-MOI Webportal Myanmar

အင္း၀ မယ္ႏုအု႒္ေက်ာင္း ၂


ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ခရစ္စမတ္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ ပုဂံ မႏၲေလး ခရီးသြားဖို႔ စီစဥ္ေတာ့ “မႏၲေလးေရာက္ရင္ စစ္ကိုင္း အင္းဝနဲ႔ ပင္းယၿမိဳ႕ေတြကို ေရာက္ေအာင္ သြားခဲ့ ငါ့သမီး” လို႔ မွာလိုက္တဲ့ ဘာမင္ဂန္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရဉာဏရဲ႕ စကားေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းနဲ႔ အင္းဝကို အေရာက္သြားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိန္မရလို႔ ပင္းယကိုေတာ့ မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ သြားခဲ့သမွ် ခရီးစဥ္ အားလံုးကို မေရးျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ အင္းဝသြားခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ကိုေတာ့ အလြန္ႏွစ္သက္မိတာေၾကာင့္ မွတ္တမ္းတင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒု႒ာဝတီျမစ္ကို စက္ေလွနဲ႔ ျဖတ္ကူးစဥ္
စစ္ကိုင္းက အင္းဝကို သြားဖို႔ ဒု႒ာဝတီျမစ္ကို စက္ေလွေလးနဲ႔ ျဖတ္ကူးခ်ိန္မွာေတာ့ ညေန ေနမဝင္ခင္ အေတာက္ပဆံုး အခ်ိန္ေပါ့။ ဒု႒ာဝတီျမစ္က မိုးအခါဆို ေရစီးသန္သတဲ့ ... ။ ေဆာင္းတြင္းကေတာ့ ေရစီးခပ္ႏြဲ႕ႏြဲ႕ပါပဲ။ ျမစ္ကို ျဖတ္အကူး ... စစ္ကိုင္းဘက္ကမ္းက ဘုရားနဲ႔ စစ္ကိုင္းတံတားကို စက္ေလွေပၚက ခပ္ပ်ပ် ျမင္ရတယ္။ စက္ေလွစီးခ်ိန္က ၃ မိနစ္သာသာရယ္ ... ။ စက္ေလွစီးခ တေယာက္ကို ၂၀၀ က်ပ္တဲ့။ စီးတဲ့သူက ကိုယ္နဲ႔မွ ၃ ေယာက္ထဲမို႔ ဆီဖိုးနဲ႔ ကိုက္ပါ့မလားလို႔ ေလွသမားကို သနားေနမိေသးတယ္။

ေရခ်ဳိးဆိပ္လား ဇက္ဆိပ္လား
ေလွဆိပ္ေရာက္လို႔ ဆင္းမယ္ဆိုေတာ့ ေလွအဆင္းျမင္းအတက္ စကားပံုကို သတိရမိၿပီး စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔ စိတ္ထဲ ထိတ္မိေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ စက္ေလွက ဘာမွ အႏၲရာယ္မရွိပါဘူး။ ေအးေအးသာသာ ဆင္းႏိုင္တဲ့ ေလွအဆင္းပါပဲ။ ေလွဆိပ္ကအတက္ စီးခဲ့တဲ့ စက္ေလွကို ျပန္ၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေတာ့ ေရခ်ဳိးအၿပီး လံုခ်ည္ရင္လ်ားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ပံု မရည္ရြယ္ဘဲ ပါလာခဲ့တယ္။ ဒီေရဆိပ္မွာပဲ သူတို႔ေတြ ေရခ်ဳိးၾကတာကိုး ... ။

ျပန္ထြက္မယ့္ ကူးတို႔စက္ေလွေပၚကို လိုက္မယ့္ခရီးသည္ေတြကေတာ့ အမ်ားသားပါပဲ။ ညေနေစာင္းမို႔ အင္းဝကေန စစ္ကိုင္းျပန္မယ့္ ခရီးသည္ေတြက ပိုမ်ားေနတာပါ။ စက္ေလွစီးမယ့္ ခရီးသည္ေတြထဲမွာ ဆိုင္ကယ္သမားေတြလည္း ပါတယ္။ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ စက္ေလွေပၚကို အတက္အဆင္း လုပ္ေနတဲ့ သူေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြပါ ပါလို႔ တအံ့တၾသ အသည္းတယားယား ျဖစ္ရေသးတယ္။ ကိုယ့္မွာေတာ့ ေျခေထာက္နဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ ရတာေတာင္ ေခ်ာ္က်မွာစိုးလို႔ ေဘးနားက ဝါးလံုးတန္းကို မလြတ္တမ္း ဆုပ္ကိုင္ထားရတာကိုး။ ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမၼာေပါ့ေလ။

ျမင္းလွည္းငွားမယ္
ေလွဆိပ္မွာပဲ ျမင္းလွည္းေလးေတြ ရပ္ထားတာကို ေတြ႕ရလို႔ ငွားဖို႔ တစီးကို ေမးၾကည့္ေတာ့ ... အင္းဝက ထင္ရွားတဲ့ေနရာ ၄ ခုကို လိုက္ပို႔ရင္ ႏိုင္ငံျခားသားေတာ့ ၈၀၀၀ က်ပ္ ယူပါသတဲ့။ အမတို႔က ျမန္မာေတြဆိုေတာ့ မုန္႔ဖိုးေလး ပိုေပးေပါ့ ...လို႔ ေျပာရွာပါတယ္။ ေၾသာ္ ... အင္း ... ဆိုၿပီး ေစ်းမဆစ္ဘဲ စီးလာခဲ့တယ္။ အခ်ိန္က ေနဝင္လုၿပီမို႔ ျမင္လွည္းသမားေလး ေျပာတဲ့ ၄ ေနရာလံုး မသြားႏိုင္ေတာ့ တာေၾကာင့္ ဗားကရာေက်ာင္းနဲ႔ မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမင္းလွည္းေပၚက ညေနခင္း
အင္းဝမွာ စီးရတဲ့ ျမင္းလွညး္က ပုဂံက ျမင္းလွည္းနဲ႔ မတူပါဘူး။ ျမင္းလွည္းရဲ႕ အျပင္အဆင္ အခင္းအက်င္းခ်င္း မတူသလို စီးရတဲ့ အရသာခ်င္းလည္း မတူဘူး။ သြားရတဲ့ လမ္းေလးေတြခ်င္းလဲ တူမွမတူဘဲေလ ... ။

ရြာအဝင္ လမ္းဆီကေန ...
သြားရတဲ့ လမ္းကေလးေတြက ျမင္ရတဲ့အတိုင္း ရြာစည္း႐ိုးေလးေတြ တဖက္တခ်က္ ကာရံထားတဲ့ ၾကားက ဖုန္န႔ံသင္းေနတဲ့ အဝါေရာင္ လမ္းကေလးေတြ၊ သစ္ပင္ႀကီးေတြ အုပ္ဆိုင္းေနတဲ့ အလယ္က ေျမလမ္းကေလးေတြေပါ့ … ။

မေမ့ႏိုင္တဲ့ လမ္းကေလး
အဲဒီလမ္းကေလးေတြေပၚမွာကေလးလည္း ေရွာင္၊ ေခြးလည္း ေရွာင္၊ ျမင္းလွည္းအခ်င္းခ်င္းလည္း ေရွာင္ရင္း “ဟဲ့ျမင္း” လို႔ တြင္တြင္ႏွင္ၿပီး ေမာင္းလာတဲ့ ျမင္းလွည္းေပၚက အခန္႔သား စီးလာလိုက္တာ အင္းဝရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္းကို ေရာက္တဲ့အထိဆို လြန္ေရာ ကၽြံေရာ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ပဲ ၾကာတယ္ထင္မိတယ္။
အုတ္ေက်ာင္းပရဝုဏ္ အဝင္ဝ
ခရီးသြားရာသီမို႔ ေရာက္ေလရာရာ လူအမ်ားအျပား ေတြ႕ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရွးေဟာင္းလက္ရာေတြ တန္ဖိုးထားတတ္ ေလ့လာတတ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ပိုမ်ားသလိုပဲ။ အုတ္ေက်ာင္း အဝင္ဝမွာ ေရသန္႔ဗူး အခ်ဳိရည္ စသျဖင့္ ေရာင္းခ်တဲ့ ေစ်းသည္ေတြရွိသလို ဧည့္လမ္းညႊန္ ေရႊႀကိဳ ကေလးေတြကလဲ အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနၿပီး သူ႔ထက္ငါ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳဆိုၾကတယ္။ မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္းရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျမန္မာလို ရွင္းျပရမလား အဂၤလိပ္လို ရွင္းျပရမလား … တဲ့။ တျခားဘာသာစကား ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးေလာက္ တတ္ၾကသလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ ဧည့္သည္ေရာက္တာနဲ႔ သူတို႔ ေစ်းကြက္ လြတ္မသြားရေလေအာင္ သြက္သြက္လက္လက္ ေျပးလာႀကိဳဆိုၾကတဲ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္လံုးကို လမ္းညႊန္ေပးဖို႔ လက္ခံခဲ့လိုက္တယ္။

မဟာေအာင္ေျမဘံုစံ ဆိုင္းဘုတ္

အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံရရင္ … မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္းလို႔ အမ်ားေခၚၾကတဲ့ ဒီေက်ာင္းႀကီးရဲ႕ မူလနာမည္က မဟာေအာင္ေျမဘံုစံ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးဆိုတာကို အဲဒီေရာက္လို႔ ဆိုင္းဘုတ္ ျမင္ေတာ့မွ သိခဲ့ရပါတယ္။

အံ့မခန္း ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး
ေက်ာင္းဝင္းထဲ ေျခခ်လို႔ အံ့မခန္းစရာ့ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ျမင္လိုက္ရတဲ့ အခိုက္မွာ ဘႀကီးေတာ္ (စစ္ကိုင္းမင္း) ရဲ႕ ေတာင္ညာစံမိဖုရား, ကုန္းေဘာင္ဆက္ ျမန္မာရာဇဝင္မွာ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ နန္းမေတာ္မယ္ႏုရဲ႕ အျပစ္ေတြကို ခဏတျဖဳတ္ ေမ့ေလ်ာ့သြားသလို … စိတ္ထဲကေန သူ႔ကို ေက်းဇူးေတြေတာင္ တင္လို႔ … ။ ေၾသာ္ … ဓားထက္သူဆိုေတာ့လဲ ဒီလို ခမ္းနားႀကီးက်ယ္မႈေတြ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တာ မဆန္းဘူးေပါ့ေလ … ။

ျမန္မာ့အႏုလက္ရာမ်ားႏွင့္
အုတ္ေက်ာင္းႀကီးေပၚကို ေတာက္ပစြာ ျဖာက်ေနတဲ့ ဝင္လုလု ေနေရာင္ျခည္ကို ၾကည့္ရင္း ထက္ျမက္လြန္း ေမာက္မာလြန္းတဲ့ မယ္ႏုအေၾကာင္း ဟိုတစ သည္တစ ေတြးေနမိတယ္။ နန္းမေတာ္မယ္ႏု မျဖစ္ခင္ … အင္းဝသူ ရွင္မင္းႏုကေလး ဘဝကစလို႔ေပါ့။ ၾကားဖူးခဲ့တဲ့ ပါးစပ္ရာဇဝင္ထဲမွာ မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္မဟုတ္တဲ့ ရွင္မင္းႏုကေလး ျမစ္ဆိပ္မွာ ေရခ်ဳိးေနတုန္း သူ႔ေရလဲလံုခ်ည္ကို စြန္ခ်ီၿပီး နန္းေတာ္ထဲ သြားခ်ခဲ့ရာက ေတာ္ေကာက္ခံရၿပီး နန္းတြင္း အပ်ဳိေတာ္ ျဖစ္ … အဲဒီေနာက္မွ ဘႀကီးေတာ္က မိဖုရားေျမွာက္ခဲ့သတဲ့။ … ဒီလိုနဲ႔ … တႏိုင္ငံလံုး “ႏု” ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတာင္ မသံုးရေလေအာင္ ပိတ္ပင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ ေတာင္ညာစံ မိဖုရားေခါင္ႀကီး နန္းမေတာ္မယ္ႏုဘဝ ေရာက္ခဲ့တဲ့ အထိ … ။

ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ ေအာက္ဘက္ ဝင္ေပါက္မ်ား
မာနေတြ၊ အတၱေတြ၊ ေဒါသေတြ၊ အာဏာတပ္မက္မႈ … ေလာဘေတြ ျခံရံေနတဲ့ မယ္ႏုရဲ႕ဇာတ္သိမ္းကိုေတာ့ ေလာေလာဆယ္ မေတြးခ်င္ေသးပါဘူး … ။ အုတ္ေက်ာင္းႀကီးကို လွည့္ပတ္ၾကည့္ရင္း ဒီေက်ာင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ အႏုလက္ရာေတြထဲမွာ စီးေမ်ာ ရင္ခုန္ေနခဲ့မိပါတယ္ … ။

ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ အႏုလက္ရာေတြထဲမွာ စီးေမ်ာရင္ခုန္ ေတြးေတာေနရာက လမ္းညႊန္ကေလး ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အသံစာစာေၾကာင့္ အေတြးစေတြ ျပတ္သြားခဲ့ရတယ္။ ဘယ္သူက ဘာအေၾကာင္းအရာကို ရွင္းျပမယ္၊ ဘယ္လမ္းေၾကာင္း အရင္သြားမယ္ ဆိုတာကို ႏွစ္ေယာက္သား ျငင္းခုန္ေနၾကတာပါ။ ဒါနဲ႔ပဲ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို … တေယာက္က ေရွ႕က လမ္းျပၿပီး တေယာက္ကေတာ့ သမိုင္းေၾကာင္းကို ရွင္းျပ ဆိုၿပီး အခ်င္းခ်င္း အျငင္းမပြါးေအာင္ ခြဲတမ္းခ်ေပးလိုက္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားပါတယ္။ သူတို႔ေလးေတြ ခမ်ာလည္း ခုလိုေခၚၿပီး ေမးျမန္းတဲ့သူရွိမွ မုန္႔ဖိုး ပဲဖိုးေလး ရရွာတာ ထင္ပါရဲ႕။ သူတို႔ေျပာတဲ့ ပါးစပ္ရာဇဝင္ကေတာ့ အမွန္ေတြခ်ည္း ဘယ္ဟုတ္ပါ့မလဲ။ ကိုယ္သိထားတဲ့ သမိုင္းနဲ႔ ကိုက္ညီခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး နားေထာင္ရတာေပါ့။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီအသက္အရြယ္ေလးေတြနဲ႔ တဝမ္းတခါးကို အေျပးအလႊားဧည့္ၾကိဳ ရွင္းျပရင္း ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေနရတဲ့ ခမ်ာေလးေတြကို က႐ုဏာသက္မိတယ္။

ေက်ာင္းႀကီးရဲ႕ အေပၚကိုမတက္ခင္ ေက်ာင္း ေအာက္ဖက္ကို အရင္ သြားၾကည့္ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းေအာက္ဖက္ကို ဝင္လိုက္တာနဲ႔ ထုႀကီးထည္ႀကီးနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာမိ႔ု စိမ့္ေအးလို႔ ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းႀကီးတခုလံုးကို ခံႏိုင္ေအာင္ ေထာက္မ-ထားတဲ့ အုတ္တိုင္ႀကီးေတြရဲ႕ ထုဟာ မနည္းမေနာပါဘဲ။

ေက်ာင္းႀကီးရဲ႕ ေအာက္ဖက္က အေမွာင္ခန္း

“ဒီဘက္က အေမွာင္ခန္း၊ ဟိုဘက္အျခမ္းက အလင္းခန္း … အေမွာင္ခန္းက မင္းညီမင္းသားေတြကို သတ္တဲ့အခန္း ျဖစ္ၿပီး အလင္းခန္းကေတာ့ တရားအားထုတ္တဲ့ အခန္းပါ”

ဒါက အလင္းခန္း ... တဲ့

လမ္းညႊန္ကေလးရဲ႕ ေျပာစကားေၾကာင့္ ဟိုဘက္ ဒီဘက္ ယွဥ္ၿပီး ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အလင္းေရာင္ဝင္တဲ့ အေနအထားအရ တျခမ္းေမွာင္ တျခမ္းလင္းေနလို႔ အေမွာင္ခန္း အလင္းခန္းေတြ ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္ေနသား။ ဒါေပမဲ့ ဒီကေလးေျပာသလို ဒီေက်ာင္းႀကီးထဲမွာ မင္းညီမင္းသားေတြကို တကယ္ပဲ သတ္ခဲ့တာလား … ဒါက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းပဲ မဟုတ္လား၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ထက္ျမက္ၿပီး ရက္စက္ပါတယ္ ဆိုလဲ နန္းမေတာ္မယ္ႏုဟာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီး တေယာက္အေနနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ သူစိတ္ထင္သလို လူေတြသတ္ဖို႔ ေစခိုင္းလို႔ ရႏိုင္ပါ့မလား … ။ သူ အဲဒီလိုေတြ သတ္ေနရင္ေရာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ဆရာေတာ္ဦးပိုတို႔ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္တို႔က လက္ခံမွာလား … ။

သူဟာ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေပမယ့္ သာသနာအတြက္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ေတြလဲ မနည္းပါဘူး။ ဒီ မဟာေအာင္ေျမဘံုစံ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအျပင္ အမရပူရ ပုထိုးေတာ္ႀကီး၊ မဟာသက်သီဟ ႐ုပ္ပြါးေတာ္၊ စစ္ကိုင္းက ရွင္ျဖဴ ရွင္လွ ေစတီနဲ႔ ေစာင္းတန္း၊ အမရပူရက ေၾကးခ်ိန္တသိန္း ေခါင္းေလာင္း၊ ဖလံခုံရြာ အေနာက္တိုက္ ဘုရားႀကီးတို႔ကိုလည္း တည္ထားခဲ့ေပတာပဲ။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီတဒဂၤမွာေတာ့ ဧည့္လမ္းညႊန္ ကေလးေတြေျပာျပတဲ့ မေရရာတဲ့ ပါးစပ္ရာဇဝင္ကို ဟုတ္လိမ့္ႏိုးႏိုး ဇေဝဇဝါ ေတြးရင္း အေမွာင္ခန္းေတြဘက္ လွမ္းၾကည့္မိေတာ့ ေက်ာထဲ စိမ့္ခနဲ။ ဒီအေမွာင္ထုထဲမွာ ေသသူေတြရဲ႕ ဝိညာဥ္ေတြမ်ား က်င္လည္က်က္စား ေနေလမလား … ဒါမွမဟုတ္လဲ မာန္မာနေတြ ေထာင္လႊားခဲ့သမွ် ဇာတ္သိမ္းမလွတဲ့ နန္းမေတာ္မယ္ႏုရဲ႕ ဝိညာဥ္မ်ား ရွိေနေလမလား … ရယ္ေပါ့ … ။
အေမွာင္ဆိုတာ လူ႔စိတ္ကို သိမ္ငယ္ ေျခာက္ခ်ားေစတယ္ မဟုတ္လား။

အေမွာင္လႊမ္းတဲ့ ေျမေအာက္ခန္းကေန ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အေပၚထပ္ကို တက္လိုက္ေတာ့မွ အသက္ဝဝ ႐ွဴႏိုင္ခဲ့ရတယ္။ ေက်ာင္းႀကီးရဲ႕ မူလေဆးသား အဝါေရာင္ေတြ ျပယ္လြင့္ၿပီး ေရညွိအမည္းေတြ ဟိုဒီ ကြက္ေနတာဟာ အိုမင္း ေဟာင္းႏြမ္းျခင္း ဆိုတာထက္ ေက်ာင္းႀကီးရဲ႕ ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္မႈရဲ႕ ျပယုဂ္အျဖစ္ ခံစားရၿပီး ပိုေက်နပ္မိတယ္။ ေက်ာင္းႀကီးရဲ႕ သက္တမ္းကလဲ ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါး (အတိအက်ေျပာရရင္ ၁၉၃ ႏွစ္) ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ဆိုေတာ့ … ေဆးသုတ္ထားလို႔ သစ္လြင္ ေတာက္ပေနတာနဲ႔ စာရင္ ခုလို ျမင္ရတာဟာ ပိုၿပီး အႏွစ္သာရ ရွိတယ္လို႔ ထင္တာပါပဲ။

စၾကၤန္လမ္း
အတြင္းဘက္ စၾကၤန္လမ္းမွာေတာ့ ထံုးျဖဴသုတ္ထားၿပီး မ်က္ႏွာက်က္က တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အဂၤေတေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဖာေထးထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၀၀ ျပည့္မွာ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းႀကီးကို နန္းမေတာ္မယ္ႏုရဲ႕ သမီး ဆင္ျဖဴမရွင္ (မင္းတုန္းမင္းရဲ႕ မိဖုရား) က ၁၂၃၄ ခုႏွစ္မွာ ျပန္ျပင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ထိ ၿပိဳက်ၿပီး ဘာေတြ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြေတာ့ မေတြ႕ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဂၤေတေတြနဲ႔ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ဖာေထးထားတာေတြဟာ ဘယ္ေခတ္က လက္ရာဆိုတာ မသိခဲ့ရဘူး ဆိုပါေတာ့။

ေက်ာင္းႀကီးေပၚမွာ
စၾကၤန္လမ္းရဲ႕ ၾကမ္းခင္းကိုေတာ့ ပ်ဥ္ခ်ပ္ရွည္ၾကီးေတြ ခင္းထားၿပီး အုတ္ေပါင္းကူး လူဝင္ေပါက္ေတြမွာေတာ့ သစ္သားတံခါးေတြကို တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ဒီစၾကၤန္လမ္းေတြဟာ အေဆာင္မႀကီးထဲက သံဃာေတာ္ေတြ သီတင္းသံုးရာ အခန္း ၂ ခန္းကို ပတ္ထားတဲ့ စၾကၤန္ပတ္လမ္းေတြလို႔ သိရတဲ့အတြက္ ဒီေနရာ ဒီလမ္းေတြမွာ သံဃာေတာ္ေတြ ေန႔စဥ္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကမယ္ … ဒီ အေဆာင္ ဒီအခန္းေတြမွာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြါးဖို႔ အားထုတ္ က်င့္ၾကံ ပြါးမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့ၾကမယ္ … ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ ၾကည္ႏူးေနတုန္း …

ဘုရားခန္း
“ေဟာဟိုက အခန္းကေတာ့ ဘုရားခန္းပါ၊ အဲဒီအခန္းမွာ မယ္ႏုက မင္းညီမင္းသားေတြကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၾကမ္းေပါက္ကေန ေအာက္ဖက္ ေျမတိုက္ထဲက ပစ္ခ်ခဲ့တာ”
ဆိုတဲ့ လမ္းညႊန္ကေလးရဲ႕ စကားသံက နားထဲစူးခနဲ ေရာက္လာတယ္။
“ဟင္ … ဟုတ္လား …. ဘုရားခန္းမွာ ဘာလို႔ လူသတ္ရတာလဲ”
“သူတို႔ မေသခင္ ဘုရားကို အာ႐ံုျပဳလို႔ရေအာင္ပါ၊ ဘုရားရွိခိုးျပီးတာနဲ႔ သတ္ပစ္လိုက္တာပဲ။ ေဟာဒီၾကမ္းေပါက္ကေန ေအာက္ကို အေလာင္းေတြကို ခ်တာေလ”
“ဒီၾကမ္းေပါက္ေလးကေန??”
ဒီၾကမ္းေပါက္ ... တဲ့
“အရင္တုန္းက အဲဒီၾကမ္းက အရွင္ေပါ့။ ေမာင္းတံ ခလုတ္ ရွိတယ္ေလ၊ ေမာင္းတံဆြဲလိုက္ရင္ ၾကမ္းက ပြင့္သြားၿပီး အေလာင္းက ေျမတိုက္ထဲ
ေရာက္သြားေရာ”
“ဘုရား … ဘုရား”
“အဲဒီကေန ဧရာဝတီျမစ္ထဲ ဒါ႐ိုက္ ေရာက္သြားတာ” ေရွ႕ကလမ္းညႊန္တဲ့
ကေလးမေလးကလဲ တခြန္း ဝင္ေျပာတယ္။
ဟင္ … ဒါေတာ့ နည္းနည္းမ်ားသြားၿပီလို႔ စိတ္ထဲကေျပာမိတယ္။
ဒီေက်ာင္းကေန ဧရာဝတီျမစ္ေရာက္ေအာင္ အေလာင္းေတြ ဘယ္လိုသြားၾကပါလိမ့္ေနာ္။ ေၾသာ္ … ပါးစပ္ရာဇဝင္ဆိုတာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်ံဳ႕ႏိုင္ ခ်ဲ႕ႏိုင္တာပါပဲလား။

တကယ္တမ္း အေထာက္အထားအရေတာ့ ေအဒီ ၁၈၂၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းႀကီး ေဆာက္လုပ္ ၿပီးသြားခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းဒါယကာ ဒါယိကာမေတြ ျဖစ္တဲ့ ဘႀကီးေတာ္မင္းတရားနဲ႔ နန္းမေတာ္မယ္ႏုတို႔ဟာ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ ဦးပိုထံ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းခဲ့တယ္။ ဆရာေတာ္ ဦးပို ပ်ံလြန္ေတာ္မူေတာ့ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ကို ဆက္လက္ လွဴဒါန္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဆရာေတာ္ဦးပိုအေၾကာင္းေတာ့ ေသခ်ာမသိလို႔ မေျပာလိုေပမယ့္ ဗုဓ္အစ ဗုဓ္အလယ္ ဗုဓ္ အဆံုးမွာ ေနာက္ဆံုးဗုဓ္အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ဟာ ဘႀကီးေတာ္မင္းနဲ႔ မိဖုရားႀကီး နန္းမေတာ္မယ္ႏုတို႔ အထူးကိုးကြယ္တဲ့ ဆရာေတာ္ ျဖစ္ေပမယ့္ မင္းနဲ႔မိဖုရားကိုေတာင္ မ်က္ႏွာသာမေပး စကားမ်ားမ်ား မေျပာခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ စာေပအေထာက္အထား မ်ားစြာရွိပါတယ္။

ဒီေက်ာင္းႀကီးကို ဆရာေတာ္ထံ ေရစက္ခ်ခ်ိန္မွာ ဆံုးမၾသဝါဒေပးဖို႔ ေလွ်ာက္တင္ေတာ့ ဆရာေတာ္က မင္းနဲ႔ မိဖုရားကို ...
“မင္းနဲ႔တူေအာင္က်င့္က ငါတို႔ ဆံုးမၾသဝါဒေပးရန္မလို၊ မင္းနဲ႔တူေအာင္ မက်င့္ပါက ငါတို႔ႏွင့္မဆိုင္ အဝီစိႏွင့္သာ ဆိုင္သည္” လို႔ တိုတိုျပတ္ျပတ္ သမိုင္းဝင္ ၾသဝါဒ စကားႀကီးကို ျမြက္ၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဖတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ နန္းမေတာ္မယ္ႏုဟာ ဆရာေတာ္ထံ ေန႔စဥ္ ဆြမ္းအုပ္ပိ႔ုၿပီး ဥပုသ္ေန႔တိုင္း ဥပုသ္ေစာင့္တာေၾကာင့္ တေန႔မွာ ဆရာေတာ့္ကို သီလေပးဖို႔ ေလွ်ာက္ထားေတာ့ “ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဆိုၿပီး ေဆာက္တည္သြား … ” တဲ့။ အဲဒီေလာက္ ျပတ္သားၿပီး မင္းလိုမလိုက္တဲ့ ဆရာေတာ္ပါ။
ဒီလို ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးဟာ သူ႔ကို လွဴထားတဲ့ ေက်ာင္းထဲက ဘုရားခန္းမွာ လူေတြလာသတ္တာကို လက္ခံပါ့မလား … ။

ေက်ာင္းႀကီးေပၚက မဆင္းခင္ လူေတြသတ္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ ဘုရားခန္းမွာ မတ္ရပ္စမၸါယ္ေတာ္မူတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားကို လက္အုပ္ခ်ီရွိခိုးရင္း ဖူးေျမာ္ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားဟာ မဟာက႐ုဏာေတာ္ ႀကီးမားစြာနဲ႔ ၿပံဳးေတာ္မူေနဆဲ … ။
ဘုရားခန္းထဲက မတ္ရပ္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြါးေတာ္ဟာ ... နားေထာင္ေကာင္းေအာင္ ဇာတ္နာေအာင္ ေျပာေနၾကတဲ့ ပါးစပ္ရာဇဝင္ေတြအေၾကာင္း သိလို႔ပဲ ၿပံဳးေတာ္မူေလသလား ... လို႔ ေတြးရင္း ေက်ာင္းဝင္းႀကီးထဲ လွမ္းၾကည့္ေတာ့ ထေနာင္းပင္ မန္က်ည္းပင္လို အညာေဒသရဲ႕ သေကၤတ အရိပ္ရအပင္ႀကီးေတြနဲ႔ အုပ္ဆိုင္းေနတဲ့ ေက်ာင္းဝင္းႀကီးဟာ ခ်မ္းေျမ့စရာအတိ ... ။ ေက်ာင္းဝင္းအေနာက္ဘက္ကို ကာရံထားတဲ့ အုတ္႐ိုးတခ်ဳဳိ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္လား မသိ မညီမညာ ယိုယြင္း ပ်က္စီးေနၿပီး မီးသင့္ထားသလို မည္းေနတာေတြလဲ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီေက်ာင္းႀကီးကို လာေရာက္ေလ့လာသူ ႏိုင္ငံျခားသား၊ ျပည္တြင္းဧည့္သည္ေတြနဲ႔ ခုခ်ိန္မွာ စည္ကားေနေပမယ့္ တခ်ိန္ကေတာ့ သံဃာေတာ္ေတြ သီတင္းသံုးရာ ... အရိပ္အာဝါသအျဖစ္ ဆိတ္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းလို႔ ေနမွာပါပဲ။ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ဟာ ပ်ံေတာ္မမူခင္ အခ်ိန္အထိ က်မ္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ေရးသားျပဳစုခဲ့တဲ့အနက္ ၄၀ ေက်ာ္ဟာ ဒီေက်ာင္းႀကီး မွာ ေရးသားခဲ့တယ္လို႔ သိရတယ္။

နန္းမေတာ္မယ္ႏုဟာ ဒီေက်ာင္းႀကီးကို လွဴၿပီးေနာက္မွာ ဘယ္ေရြ႕ ဘယ္မွ် ကုန္က်ပါေၾကာင္းနဲ႔ ဒီ့အတြက္ အလွဴအက်ဳိး တရား ေဟာၾကားေပးဖို႔ ဆရာေတာ့္ထံ ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားေတာ့ ဆရာေတာ္က မယ္ႏုကို ေရဖလားအျပည့္ ခပ္ခိုင္းၿပီး အကုန္ ျပန္သြန္ခိုင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ …
"သြန္ပစ္လိုက္ေသာ ေရသည္ လွဴ၍ကုန္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ တူ၏။ ေရဖလားမွာ ကပ္၍ က်န္ေနေသာ ေရသည္ အလွဴအတြက္ ရရွိေသာ အက်ဳိးႏွင့္ တူ၏" လိ႔ု ေဟာေတာ္ မူပါသတဲ့။

အလြန္ထက္ျမက္လြန္းၿပီး ႏု ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတာင္ တႏိုင္ငံလံုး မသံုးခိုင္းတဲ့ မိဖုရား နန္းမေတာ္မယ္ႏုဟာ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ကိုေတာ့ အလြန္႐ိုေသၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕ပံုပါပဲ။ တခါသား မင္းနဲ႔မိဖုရားကို ဆရာေတာ္က သီလေပးဖို႔ ႏႈတ္ဆိတ္ေနေတာ့ ဘာေၾကာင့္မ်ားပါလဲ ေလွ်ာက္တင္တဲ့အခါ သီလယူမယ့္ မင္းႀကီးက ထိျခင္းငါးပါးနဲ႔ ရွိမခိုးဘဲ တံေတာင္ဆစ္ေအာက္မွာ မွီအံုးခံေနလို႔ ဆိုတာေၾကာင့္ ... ပဲ။ ဒါနဲ႔ မယ္ႏုကပဲ ကမန္းကတန္း မင္းႀကီး တံေတာင္ဆစ္ေအာက္က မွီအံုးကို ဆြဲထုတ္ ေပးလိုက္ရသတဲ့။

အဲဒီလို ေရေျမ့သနင္းကိုေတာင္ အလိုမလိုက္ အႀကိဳက္မေဆာင္တဲ့ ဆရာေတာ္ အေပၚမွာ မယ္ႏုဟာ မာနလံုးဝမထားရွာပါဘူး။ တခ်ဳိ႕မင္းေတြဆို ရဟန္း သံဃာေတာ္ေသာ ဘာေသာ နားလည္တာမွ မဟုတ္တာ။ သူတို႔ အႀကိဳက္ မလိုက္ရင္ အညွဳိးအေတး ထားတတ္ အျပစ္ရွာတတ္ၾကေသးတာ ကလား ... ။ အဲဒီလို မလုပ္တဲ့အတြက္ ဘႀကီးေတာ္မင္းနဲ႔ မယ္ႏုကို ေက်းဇူးတင္လိုက္တာလို႔ စိတ္ထဲကေန ေျပာေနမိပါေသးတယ္။ သူတို႔ မ်က္မာန္ေတာ္ရွရင္ ဆရာေတာ္ခမ်ာလည္း သာသနာအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ က်မ္းစာေတြ အကုန္ ျပဳစုသြားနိုင္မယ္ မထင္ဘူးေလ။

ဆရာေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္ေတြ ေအာက္ေမ့ရင္း ေက်ာင္းႀကီးေပၚက အဆင္းမွာ မယ္ႏုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးခရီးအတြက္ ဆရာေတာ္ မိန္႔ၾကားခဲ့တဲ့ သမိုင္းဝင္ စကားတခြန္းကို သတိရျဖစ္ေအာင္ ရလိုက္မိပါရဲ႕ ... ။
***
နန္းတြင္း အ႐ႈပ္အေထြးေတြ ၾကားထဲမွာ မယ္ႏုနဲ႔ သူ႔အကိုေတာ္ စလင္းမင္းသား ေမာင္အို အေရးနိမ့္လို႔ ဘႀကီးေတာ္မင္းလဲ နန္းခ်ခံရ၊ မယ္ႏုတို႔ကိုလဲ သာယာဝတီမင္းသားက ဖမ္းၿပီး ကြပ္မ်က္မယ္ဆိုေတာ့ မယ္ႏုဟာ မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္ မဟုတ္ေပမယ့္ မင္းမ်ဳိးလို႔ပဲ ယူဆၿပီး မင္းေသြးေျမမခေစရေအာင္ ေရခ် ကြပ္မ်က္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တယ္။

ကြပ္မ်က္ခံရမယ့္ မယ္ႏုဟာ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ကို ဖူးေျမာ္ခြင့္ေတာင္းၿပီး ေက်ာင္းကိုေရာက္ေတာ့ ဆရာေတာ္ စာၾကည့္ေနခ်ိန္ေပါ့ .. ။ မယ္ႏုက အက်ဳိးအေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ေတာ့ ဆရာေတာ္ဟာ စာၾကည့္ေနရာက မယ္ႏုကို ခုလို ေျပာလိုက္တယ္။
"မိႏု ... သူ႔ေၾကြးရွိရင္ ဆပ္ရလိမ့္မယ္" တဲ့ ... ။

ဒီစကားေၾကာင့္ပဲ နန္းမေတာ္မယ္ႏုဟာ ေသျခင္းတရားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ဟိုးထိပ္ဆံုးမွာ ေနခဲ့ရတဲ့ မိဖုရားတပါးဟာ ကိုယ့္ကို သတ္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္ ေသအံ့ဆဲဆဲ မွာ ...
"ငါေသေပ်ာ္ၿပီ ... ငါေသဝံ့ၿပီ ... ဆရာေတာ္က ငါ့နာမည္ေခၚၿပီး စကားလဲ ေျပာတယ္၊ တရားလဲေဟာတယ္၊ ဆရာေတာ္က ငါ့ကို ေသစရိတ္ေပးလိုက္ၿပီ ..." စသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္စြာ ေျပာခဲ့ပါသတဲ့။ ဘယ္ေလာက္ ရဲရင့္လိုက္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးလဲ ... ။
***

ဒီလိုနဲ႔ ...
အင္းဝသူေလး ရွင္မင္းႏုဘဝကေန နန္းတြင္းမွာ ဓားထက္ခဲ့တဲ့ နန္းမေတာ္မယ္ႏု အျဖစ္ တန္ခိုး အာဏာ ႀကီးစိုးခဲ့ရာက ... ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေတာင္သမန္အင္းရဲ႕ အေရွ႕ ေျမာက္ေထာင့္ မယ္ဘယက္ကုန္း ကမ္းစပ္မွာ ကတၱီပါ အိတ္နီနဲ႔ ထည့္သြင္းၿပီး ေရခ် ကြပ္မ်က္ ခံခဲ့ရတဲ့ မယ္ႏုရဲ႕ ဘဝျဖစ္စဥ္ကို အဖန္ဖန္ ေတြးရင္း သက္ျပင္းေမာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ေမဓာဝီ
http://maydar-wii.blogspot.com/

အင္း၀ မယ္ႏုအု႒္ေက်ာင္း


( အင္း၀ မယ္ႏုအု႒္ေက်ာင္း)

မႏၱေလးမွ ကိုယ္ပိုင္ကားႏွင္ ့ သြားမည္ ဆုိလ်င္ ၁ နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေမာင္းရပါသည္။ လိုင္းကားစီး သြားလိုသူမ်ားသည္ မႏၱေလးမွ တံတားဦးကားကို စီးကာ လိုင္းကားမွ ဆင္းလ်င္ ေနာက္တဆင့္ ျမင္းလွည္းျဖင့္ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္း အနွံ႔ လုိက္လံ ၾကည့္ရႈ႔လို႔ ရပါသည္၊

ျမန္မာျပည္အႏွ႔ံ ဘုရားဖူးမ်ားသည္ ယင္းေနရာသို႔ အေရာက္အေပါက္ နည္းၾက၏၊ စစ္ကိုင္း မႏၱေလး နွင့္ မေ၀းေသာ္လည္း လမ္းၾကမ္းေသာေၾကာင့္ ခရီးမတြင္ျခင္း ျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္း အေယာက္ ၁၀၀ မွာ ၁၀ ေယာက္ ေရာက္ဖူးဖို႔ ခဲယဥ္းၾကသည္။ လူတုိင္း နီးပါး မႏၱေလး ေရာက္ဖူးေသာ္လည္း အင္း၀ရွိ မယ္ႏု အု႒္ေက်ာင္း ကိုေတာ့ မေရာက္ဖူးၾကသည္က သာ၍ မ်ားမည္ထင္ပါသည္။

ယခုအခါ မႏၱေလး မွ တံတားဦးၿမိဳ႕ကို ျဖတ္ကာ ရန္ကုန္အထိ အျမန္လမ္းမႀကီး ေနာက္ထပ္ ေဖာက္လု ပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ သြားလာေရး ပိုမို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ယခုအခ်ိန္ စာေရးသူတို႔ သြားေသာအခါတြင္ မိုးက်ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းတေလ်ာက္ ရႊ႕ံဗြက္မ်ားလည္း ေက်ာ္လႊားခဲ့ရသည္၊ သမိုင္းကို ျမတ္ႏိုး တန္ဖုိးထားသူ မည္သူမဆို ေရာက္ေအာင္ သြားေရာက္သင့္ေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သမိုင္း ေျခရာမ်ား

အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ေအဒီ 1364 မွ 1840 အထိ နွစ္ေပါင္း ( ၄၀၀ ) ခန္႔ ၄ ႀကိမ္တုိင္တိုင္ မင္းေနျပည္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။
ၿဗိတိသ်ွတို႔ တိုက္ခိုက္ သိမ္းယူျခင္း မျပဳမီက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္ပက Ava အင္း၀ ဟုသာ ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။
၁၃၆၄ ခုႏွစ္ ရွမ္းလူမ်ိဳးတုိ႔ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းေနျပည္ေတာ္ ပ်က္စီးသြားေသာအခါ သတိုးမင္းဖ်ား ( ၁၃၆၄ - ၁၃၆၈ ) က အင္း၀တြင္ မင္းေနျပည္ေတာ္ တည္ေထာင္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ရတနာပူရ ဟု သမုတ္ခဲ့သည္။

၁၅၂၇ ခုႏွစ္ ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ ( ၁၅၀၂- ၁၅၂၇ ) ကို ရွမ္းသိုဟန္ဘြားက လုပ္ႀကံခဲ့သည္မွ စ၍ အင္း၀ကုိ ရွမ္းမင္းတုိ႔ အုပ္စိုးခဲ့ၾကသည္။
၁၅၅၅ တြင္ ဟံသာ၀တီ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ ( ၁၅၅၁- ၈၁ ) က အင္း၀ကို တိုက္ခိုက္ ေအာင္ျမင္ၿပီး အင္း၀တြင္ ဘုရင္ခံထား အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ျပန္သည္။
၁၅၉၃ တြင္ အင္း၀ဘုရင္ခံ မင္းရဲေက်ာ္စြာဟံသာ၀တီ သို႔ စုန္ရာတြင္ ၿမိဳ႔အျဖစ္မွ ရပ္စဲခဲ့သည္။

၁၅၉၉ တြင္ ဟံသာ၀တီ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္၏ သားေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ေညာင္ရမ္းမင္းသား ( ၁၅၉၉ - ၁၆၀၅ ) အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းကို အေရွ႕ အေနာက္ႏွင့္ ေတာင္အရပ္တုိ႔သို႔ တုိးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ရတနာပူရ အမည္ကို ဖ်က္ကာ ေရႊ၀ၿမိဳ႕ႀကီးဟု သမုတ္ခဲ့ျပန္သည္။
၁၇၅၂ ခုနွစ္တြင္ မြန္တို႔က အင္း၀ကို တိုက္ခိုက္ ေအာင္ျမင္သိမ္းပိုက္ျပန္သည္

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္မွ တတိယမင္းဆက္ျဖစ္ေသာ ဆင္ျဖဴရွင္ ေျမဒူးမင္း ( ၁၇၆၃- ၁၇၇၆ ) က ၁၇၆၅ တြင္ ရတနာပူရ ( အင္း၀ ) မင္းေနျပည္ေတာ္အသစ္ကုိ တတိယအႀကိမ္ တည္ခဲ့ျပန္သည္။
ဘိုးေတာ္ဘုရား ( ၁၇၈၂- ၁၈၁၉ ) နန္းတက္ၿပီး ၁၇၈၃ တြင္ အမရပူရ ေနျပည္ေတာ္သစ္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ရာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရျပန္သည္။

ဘုိးေတာ္ဘုရားကို ဆက္ခံသူ ဘႀကီးေတာ္ ( ၁၈၁၉-၁၈၃၇ ) က ၁၈၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အင္း၀သို႔ မင္းေနျပ ည္ေတာ္ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။
သာယာ၀တီမင္း ( ၁၈၃၇- ၁၈၄၆ ) က ၁၈၄၀ ခုႏွစ္တြင္ အမရပူရ သို႔ ေနျပည္ေတာ္ ေျပာင္းေရႊ႕သည္မွ စ၍ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ အၿပီးတိုင္ ေနျပည္ေတာ္အျဖစ္မွ ရပ္စဲခဲ့သည္။

သတိုးမင္းဖ်ား၊ ေညာင္ရမ္းမင္းသား၊ ဆင္ျဖဴရွင္ေျမဒူးမင္း၊ ဘႀကီးေတာ္ မင္းတို႔သည္ အင္း၀ကုိ ျပန္လည္တည္ ေထာင္ေသာ ရွင္ဘုရင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယခုအခါ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္း တစ္ေနရာ၌ စိုက္ထူထားေသာ ကမၺည္း ေက်ာက္စာတုိင္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ သမိုင္းမွတ္တမ္းတုိ႔ ထုံးစံအတုိင္း မူကြဲမ်ားစြာ ရွိေနမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ခရီးသြားရင္း မွတ္တမ္းတင္သည္ျဖစ္၍ ကြဲလြဲမႈမ်ား ေတြ႔ရွိပါက နားလည္ခြင့္လြတ္နိုင္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္၊

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု ေျခရာမ်ား

မယ္ႏု အုတ္ေက်ာင္း ဟု ထင္ရွားေသာ မဟာေအာင္ေျမဘုံစံ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ၁၈၂၂ ခုနွစ္တြင္ ဘႀကီးေတာ္မင္းတရားႀကီး၏ မိဖုရားေခါင္ႀကီးျဖစ္ေသာ မယ္ႏုက ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ ဦးပို အား တင္လွဴပူေဇာ္ခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္ ဦးပုိ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာအခါ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ အား ထပ္မံ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

၁၈၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း နန္းမေတာ္ မယ္ႏု ၏ သမီးျဖစ္ေသာ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ မိဖုရားလည္းျဖစ္ေသာ ဆင္ျဖဴမရွင္ မိဖုရားက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။

မဟာေအာင္ေျပဘုံစံေက်ာင္း ( မယ္နုအုတ္ေက်ာင္း ) သည္ ေဇတ၀န္ေဆာင္နွင့္ ျပသာဒ္ေဆာင္ပါ၀င္ေသာ သစ္သားဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ သ႑ာန္တူေအာင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး လက္ရာေျမာက္ေသာ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ေႏွာင္း ပန္းရံ ပန္းပု ပန္းတေမာ့ စေသာ ျမန္မာ့ ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေနပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ( ၁၈၉ ) နွစ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု အုတ္ေက်ာင္းပါ
ေအာက္ထပ္မွာ ေျမေအာက္ လႈိဏ္ေခါင္းေတြ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ပါတယ္၊ အတြင္းထဲ လိုက္လံ ႀကည့္ရႈလုိလ်င္ ဓာတ္မီး ပါမွ အဆင္ေျပပါမယ္၊
အျခားေနရာေတြမွာ ျမင္ေတြ႕ရဖို႔ ခဲယဥ္းတဲ့ ကြ်န္းသား ေရနံေခ်း သုတ္ တံခါးမ်ား လည္းရိွပါတယ္။

အေပၚထပ္က လႈိဏ္ေတြမွာေတာ့ ပုဂံေခတ္ကပုံစံ လက္ရာ ဆင္းတုေတြလဲ ဖူးေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ရုိးစင္းတဲ့ ကြ်န္းသားတံခါးေတြကိုလဲ ေတြ႕ရခဲပါတယ္။

အတိတ္ တစ္ခ်ိန္က ရွင္ဘုရင္ အခ်စ္ေတာ္ မိဖုရားျဖစ္ခဲ့စဥ္ အင္း၀တနုိင္ငံလုံး ႏု ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုေတာင္ ျပည္သူမ်ား သုံးစြဲခြင္ ့မရွိခဲ့ပါဘူး တဲ့၊ ႏုႏုထြဋ္ထြဋ္ ဆိုတဲ့ စကားလုံးအစား အိအိထြဋ္ထြဋ္ လို႔သာ သုံးႏႈံးရမယ္ လို႔ ၾကားသိဖူးခဲ့တယ္၊

အဲဒီေလာက္အထိ အတၱႀကီးမား မာနခက္ထန္ကာ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားခဲ့တဲ့ မိဖုရားဟာ တေန႔မွာေတာ့ မိမိရဲ႕ မာနေတြေၾကာင့္ပဲ ရွင္ဘုရင္ရဲ႕ အမ်က္ေတာ္ရွကာ ေသဒဏ္ေပးခံခဲ့ရတယ္၊ ဒီအခါ ဘယ္သူမွ မရႈႏိုင္ မကယ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနဆဲ ဘုရင္ ကိုးကြယ္ခံ စာတတ္ေပတတ္ က်မ္းျပဳဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဗုဓ္ ထံ သြားကာ တပည့္ေတာ္မကို ကယ္ေတာ္မူပါအုံးဘုရား လုိ႔ အသနားခံရတယ္၊ အဲဒီအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးက -
“ မိႏု ၀ဋ္ေၾကြးရွိက ဆပ္ရလိမ့္မယ္ ” လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္သတဲ့။ ဆုိလိုတာက ၀ဋ္ေၾကြးပါခဲ့လ်င္ မလြတ္ႏိုင္ဘူး ဆုိတဲ့ သေဘာပါ။

မာန ဆုိတဲ့ သေဘာက --

ရုပ္ေခ်ာလြန္းရင္လဲ မာနတတ္တတ္တယ္၊
ပိုက္ဆံ ခ်မ္းသာလြန္းရင္လဲ မာနတတ္တတ္တယ္၊
ရာထူး အာဏာ ၾသဇာေၾကာင့္လဲ မာနတတ္တတ္တယ္၊
တတ္ထားတဲ့ ပညာေတြေၾကာင့္လဲ မာနတတ္တတ္တယ္ လို႔ ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာထားခဲ့တယ္ မဟုတ္လား ………

ေနာက္ဆုံးေတာ့လဲ မာလြန္းရင္ န တတ္တယ္ ဆုိတဲ့ ေရွးစကားအရ အတိတ္တခ်ိန္က အင္း၀တနိုင္ငံလုံးကို ျခယ္လွယ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ မိဖုရားမယ္ႏု ဟာ ေသဒဏ္က မလြတ္ႏိုင္ပဲ ဘ၀ဆုံးသြားရရွာတယ္ ..
ေၾကာက္စရာ သတိထားစရာ .. မာနေတြ ေဒါသေတြ အတၱေတြ .. သံေ၀ဂ ယူစရာေတြနဲ႔ ျပည္ႏွက္ေနခဲ့တဲ့ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ေဟာင္းက အျပန္မွာေတာ့ စာေရးသူရဲ႕ ရင္ထဲမွာ အမည္မေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ မြန္းက်ပ္မႈ ေ၀ဒနာေတြ နဲ႔ ေလးကန္ေသာ ေျခလွမ္းေတြနဲ႔ ျပန္လွည့္ခဲ့မိပါေတာ့သည္။

ေမတၱာျဖင့္
အရွင္သုနႏၵာလကၤာရ M.A ( ပန္းကမၻာ )

တရုတ္-ျမန္မာ ပထမ စစ္ပြဲ


တစ္ခ်ိန္တုန္းက..ျမန္မာ ရာဇ၀င္မွာ.. တိတိ က်က်ေျပာရရင္ ၁၇၆၀ မွာ..ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ စစ္ေရး အေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္တဲ႔.. ဆင္ျဖဴရွင္ ဘုရင္ ဆိုတာ နာမည္ၾကီးခဲ႔ပါတယ္ ။

အဲဒီ ဘုရင္ လက္ထက္မွာ အေလာင္းမင္းတရား လက္ထက္က
မေအာင္ျမင္ ခဲ႔တဲ႔ အယုဒၶယ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ကိုေအာင္ျမင္ခဲ႔ သလို..၊
ကမၻာ့႔ သမိုင္းမွာ နာမည္ၾကီးတဲ႔ တရုတ္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ ျဖစ္တဲ႔
တရုတ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲ ( Seno - Burmese War) (၄) ၾကိမ္စလံုးကို
တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါတယ္ ။

တရုတ္-ျမန္မာ ပထမ စစ္ပြဲ
-----------------------------
၁၇၆၅ ခုႏွစ္ မတ္လ အတြင္းမွာ ဆင္ျဖဴရွင္ မင္းတရားၾကီးဟာ အယုဒၶယကို တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ေနတဲ႔ အခ်ိန္ အတြင္းမွာ အခြင့္ေကာင္း ယူၿပီး တရုတ္ စစ္သည္ ၃၅၀၀ က က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ကို စတင္လုပ္ၾကံ လာပါတယ္ ။

ထိုစဥ္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနမ်ဳိး သီဟပေတ့ နဲ႔႔ ျမန္မာ တပ္အင္အား ၂၀၀၀၀ ဟာ က်ဳိင္းတံု ကေန ယိုးဒယား ကို
ခ်ီတက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္ျဖဴရွင္ မင္းသည္ လက္ဝဲ ဝင္းမွဴး ေနမ်ဳိးစည္သူကို စစ္သည္ သူရဲမ်ားႏွင့္ ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ေစပါတယ္။

တ႐ုတ္ တို႔က စစ္သည္မ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္း ၍ က်ိဳင္းတံု ကို အထပ္ထပ္ ဝန္းရံ တိုက္ခိုက္ပါတယ္။ က်ဳိင္းတံု ၿမိဳ႕တြင္း က တပ္ေတြ ကလည္း ထြက္တိုက္ တာနဲ႔ တရုတ္ေတြ ဆုတ္ခြာေျပးရပါတယ္ ။ တ႐ုတ္ တုိ႔ ေနာက္ သုိ႔ ေျခရာထပ္ လုိက္လံ တုိက္ခုိက္ၿပီး မဲေခါင္ျမစ္ အေရာက္တြင္ တ႐ုတ္ စစ္မွဴး က်ဆုံးသြားပါတယ္ ။

အဲဒီ စစ္ပြဲမွာ တရုတ္တို႔ ဖက္မွ စုစုေပါင္း စစ္သည္ ငါးေသာင္း၊ ျမင္းတစ္ေသာင္း အထိ ခ်ီတက္ လာၿပီး တရုတ္ စစ္သည္ တစ္ေသာင္း က်ဆံုးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလို မ႐ႈ မလွ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ အတြက္ ယူနန္ ဘုရင္ခံ လ်ဴေစာက္ မွာ မိမိကိုယ္ကို မိမိ အဆံုး စီရင္သြားပါတယ္။

တရုတ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲ
-----------------------------
၁၇၆၆ မွာ ဒုတိယအၾကိမ္ အေနနဲ႔ တရုတ္ တို႕ဟာ ယူနန္ ဘုရင္ခံသစ္ ဦးေဆာင္ၿပီးဗန္းေမာ္ေၾကာင္းကေန
ခ်ီတက္လာျပန္ပါတယ္၊

ဆင္ျဖဴရွင္ ဟာ တ႐ုတ္ တပ္ႀကီး မေရာက္မီေလးတြင္ ဗလ မင္းထင္ ကြပ္ကဲေစ၍ အင္အား ေတာင့္ တင္းေသာ ျမန္မာ စစ္တပ္ႀကီး တစ္တပ္ ကုိ ဗန္းေမာ္ ေတာင္ဘက္ရွိ ျမန္မာ ခံတပ္ျဖစ္ေသာ ေကာင္းတုံ သုိ႔ စစ္ကူ လႊတ္လုိက္ပါတယ္ ။ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ကုိ ျမန္မာ တုိ႕ဟာ တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းသိမ္းျခင္း မျပဳတဲ႔ အတြက္ တ႐ုတ္ တုိ႔ဟာ လြယ္လင့္ တစ္ကူ ဗန္းေမာ္ ကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ၾကပါတယ္။

ဆင္ျဖဴရွင္ ဟာ တ႐ုတ္ တုိ႔ကုိ ေတြ႕ဆုံ တုိက္ခုိက္ရန္ ဝန္ႀကီး မဟာစည္သူ ကြပ္ကဲ တဲ႔ စစ္တပ္ႀကီးကို
ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း မွ ခ်ီတက္ေစ၍ အျခား စစ္တပ္ႀကီး တစ္တပ္ကုိ ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္း မွ ေလွ မ်ားျဖင့္ ေနမ်ဳိး စည္သူ ကုိ ကြပ္ကဲ၍ ခ်ီတက္ေစပါတယ္..။

က်ိဳင္းတုံ မွာ ျမန္မာ စစ္တပ္ႀကီး သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုိးစစ္ ဆင္လာတဲ့ တ႐ုတ္ တုိ႔ကို စစ္ကူမ်ား ေရာက္ လာ သည့္ တုိင္ေအာင္ ခုခံ တုိက္ခုိက္ၾကပါတယ္။

ေနမ်ဳိးစည္သူ စစ္တပ္ႀကီး ဟာ ဗန္းေမာ္ ကုိ ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ လုိက္ၿပီး တ႐ုတ္ စစ္တပ္ ကုိ ႏွစ္ဘက္ ညႇပ္ၿပီးေကာင္းတုံ ခံတပ္မွျမန္မာ တပ္မ်ား က ေရွ႕မွ ထြက္တုိက္ကာ ေနမ်ဳိးစည္သူ တပ္ က တ႐ုတ္ တုိ႔ကုိ ေနာက္ေၾကာင္းမွ တုိက္ခုိက္ပါတယ္ ။

တ႐ုတ္ တုိ႔က ... ၎တုိ႔သည္ ျမန္မာ တုိ႔၏ ေထာင္ေခ်ာက္တြင္းသုိ႔ က်ေရာက္၍ ေသြးထြက္ သံယုိ မ်ားစြာျဖင့္ က်ဆုံးၾကသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ဝန္ခံထားၾကပါတယ္၊

တ႐ုတ္ စစ္မွဴး ခ်ဳိဟန္ပုိင္ ဟာ က်န္ေနတဲ႔ စားနပ္ ရိကၡာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿပီး တပ္ျပန္ဆုတ္ခဲ႔ပါတယ္...၊
ဧရာဝတီ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခ မွ ခ်ီတက္ လာေသာ ျမန္မာ တပ္ႀကီးဟာ ဧရာဝတီျမစ္ကုိ ဝုိင္းေမာ္ တြင္ ျဖတ္ကူးၿပီးေနာက္ ဆီမာ ေျမာက္ဘက္ ေယာယင္ ေတာင္တန္းမ်ား အနီးမွာ စခန္းခ် ေနေသာ
တ႐ုတ္ စစ္တပ္ကို ေအာင္ႏုိင္ ၾကျပန္ပါတယ္၊

ျမန္မာ တုိ႔ဟာ တ႐ုတ္ စစ္တပ္ ကုိ ဖိနင္း တုိက္ခုိက္ရင္း ေနမ်ဳိးစည္သူ ၏ တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဆက္လက္၍
စႏၵား တုိင္ေအာင္ ခ်ီတက္ၾကျပီး မဟာသီဟ သူရ ၏ စစ္တပ္ႀကီး နဲ႔ ပူးေပါင္း မိၾကျပန္ပါတယ္ ။

နယ္စပ္ ရွိ တ႐ုတ္ တုိ႔ရဲ႕ ခံတပ္ မ်ားကို ျမန္မာ စစ္တပ္ႀကီးေတြက သိမ္းပုိက္ၿပီး ရွမ္း တ႐ုတ္နယ္ ရွစ္နယ္ ကိုလည္း ရရွိ ခဲ႔ပါတယ္ ။ တ႐ုတ္ မွတ္တမ္းေတြမွာ ယူနန္ ဘုရင္ခံဟာ ေၾကာက္႐ြံ႕ တုန္လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမက်န္း ျဖစ္ေတာ့သည္ဟု ဆုိပါတယ္။

တရုတ္ ဧကရာဇ္ ခ်င္းလံု ကို ယူနန္ ဘုရင္ခံဟာ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားၿပီး အစီရင္ခံတဲ႔ အတြက္ တရုတ္ ဧကရာဇ္ ဟာ အဲဒီ ယူနန္ ဘုရင္ခံကို ပီကင္း ကိုေခၚၿပီး ကုိယ့္ကိုယ္ ကို အဆံုးစီရင္ေစခဲ႔ပါတယ္၊

တရုတ္-ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲ
-------------------------------
အဓိက ေၿပာခ်င္တာ ကေတာ့ တတိယ စစ္ပြဲ မွာပါ..

၁၇၆၇ ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ တို႕ တတိယ အၾကိမ္ ခ်ီလာျပန္ပါတယ္ ။ ယူနန္ ဘုရင္ခံ ရာထူး ကို ထူးခြၽန္ေသာ မန္ခ်ဴး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး တစ္ဦး လို႔ အသိအမွတ္ ျပဳခံရတဲ့ မင္းယြီ ကို ခန္႔အပ္ၿပီး စစ္သည္ ၅၀၀၀၀ ပါဝင္ တဲ့ တ႐ုတ္ စစ္တပ္ႀကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစပါတယ္ ။ မင္ယီြ ဟာ သူ႔တပ္ကိုႏွစ္ပိုင္း ခြဲၿပီး တစ္တပ္ကို သူကိုယ္တိုင္ လိုက္ပါၿပီးသိႏၱီ ကို ခ်ီတက္ပါတယ္၊

မင္ယီြ ဟာ မန္ခ်ဳး ဧကရာဇ္ ခ်င္းလံု ရဲ႕သမက္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကာဂ်စ္ကစၥတန္ ႏိုင္ငံၾကီး ကို တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ေအာင္ႏိုင္ ခဲ႔တဲ႔ အတြက္ဘုရင္ က သူ႔ သမီး နဲ႔ ထိမ္းျမား လက္ဆက္ေပးထားသူ ျဖစ္ပါတယ္ ။
တရုတ္ သမိုင္းမွာ ထင္ရွားတဲ႔ စစ္သူၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္..။

သိႏၱီၿမိဳ႔ ကို တရုတ္ တပ္ေတြက အလြယ္တစ္ကူ သိမ္းပိုက္ၿပီးတဲ႔ အခါမင္းႀကီး မဟာစည္သူ ကြပ္ကဲ တဲ့ ျမန္မာ တပ္ႀကီး ဟာ တ႐ုတ္တုိ႔ စစ္ဦး ကို ဆီးႀကိဳ တုိက္ခုိက္ရန္ အင္းဝ ေနျပည္ေတာ္ မွ ထြက္ခဲ့ပါတယ္ ။ မင္းႀကီး မဟာ သီဟသူရ ကြပ္ကဲေသာ စစ္တပ္ႀကီး ဟာ ေ႐ႊစာရံ မွ ျမစ္ငယ္ျမစ္ ကုိ ဆန္တက္ၿပီး လွ်င္ တ႐ုတ္ တပ္ ကို သိႏၷီႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားပါတယ္ ။

ေနမ်ဳိးစည္သူ ကြပ္ကဲ တဲ့ တတိယ ျမန္မာ့ စစ္ေၾကာင္းဟာ တ႐ုတ္ စစ္မွဴး အာဆင္ဂ်ီး ကြပ္ကဲေသာ တပ္ ကုိ ဆီးၿပီး တုိက္ခုိက္ဖို႔ ခ်ီတက္ခဲ႔ပါတယ္ ။

ဂုတ္ထိပ္ အရပ္ မွာ မဟာစည္သူ တပ္ နဲ႔ မင္းယြီ ၏ တပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံ၍ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ျမန္မာ တုိ႔ မ႐ႈမလွ အေရး ႐ႈံးနိမ့္ခဲ႔ပါတယ္၊

အဲဒီေနာက္မွာ တရုတ္တပ္ေတြဟာ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ လာၿပီး တစ္ေၾကာင္း က ယခု ၀မ္ေခါင္းရြာ (ယခုေမၿမိဳ႔ အနီးစခန္း အနီး) အထိေရာက္လာခဲ့ သလို အင္း၀ အနီးမွာ ရွိတဲ႔ ျမစ္ငယ္ ျမစ္ ကမ္း အနီးကမွ စဥ့္ကူး အထိေရာက္ခဲ႔ပါတယ္.. ။ အရမ္းကို နီးကပ္တဲ႔ အေနအထားပါ...။

ဆင္ျဖဴရွင္ ဟာ အဲဒီအေနအထား ကို သိရက္ နဲ႔ ပ်ာယာခတ္ မေနပဲတည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္ စြာ ရင္ဆုိင္ခဲ႔ပါတယ္၊
အဲဒီအခ်ိန္က..ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ ဆင္ျဖဴရွင္ ၏ ျပဳမူခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ခဲ႔တာပါ ။

ျမန္မာ့သမိုင္း ရဲ႕အေျပာင္းအလဲၾကီး တစ္ခုကို ဆင္ျဖဴရွင္ လက္ထက္မွာ ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရတာပါ.. တစ္ခ်က္ တိမ္း တာနဲ႔ တစ္နိင္ငံလုံး တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခား ၍ အစည္းေျပၿပိး တ႐ုတ္ လက္ေအာက္ခံ ႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ လြယ္လင့္ တစ္ကူ က်ေရာက္မယ္႔ အေနအထားပါ၊

ဆင္ျဖဴရွင္ ဘုရင္ဟာ ရန္သူ တရုတ္ တပ္မၾကီးေတြ နီးကပ္ေနတာကို.. တုန္လွဳပ္မွဳ မရွိပဲ ၾကံ့ခုိင္တဲ႔ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စစ္္တပ္မ်ား ကုိ ျပန္လည္ စုစည္းခဲ့ပါတယ္။

တရုတ္ စစ္သူၾကီး မင္းယြီ သည္လည္း အခက္အခဲ မ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရတ႔ဲ အတြက္ဆင္ျဖဴရွင္ ရဲ႕ တုန္လွဳပ္မွဳ မရွိတဲ႔ တုန္႔ျပန္မွဳကို ေတြ႔ရတဲ႔ အခါ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို သူ႔ တပ္တစ္ခုတည္း နဲ႔ မသိမ္းပိုက္ႏိုင္ေတာ့ လို႔ ယူဆ လာပါတယ္၊

အဲဒီလိုျဖစ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ စစ္သူရဲေတြျဖစ္တဲ႔ မဟာသီဟ သူရ နဲ႔ တိမ္ၾကား မင္းေခါင္ တုိ႔ရဲ႕ ျမန္မာ တပ္ႀကီးေတြ ဟာလဲ တ႐ုတ္ စစ္တပ္ အခ်င္းခ်င္း မဆက္မိေအာင္ အဆက္ အသြယ္ ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ တရုတ္ စစ္ကူ တပ္နဲ႔ ရိကၡာေထာက္ တပ္မ်ားကို ဟန္႔တား ျဖတ္ေတာက္ ထားလိုက္ပါတယ္၊

မင္းယြီ ၏ စစ္တပ္ႀကီးဟာ ေရွ႕သို႔ တုိး၍ သာ ခ်ီတက္လ်က္ ရွိတဲ႔ အခ်ိန္ ရိကၡာမ်ားအေရးတစ္ႀကီး လုိ၍ ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ မွ မင္းယြီ ၏ တပ္ကို ရိကၡာမ်ား အေရာက္ ပုိ႔ဖို႔ အျပင္း ခ်ီတက္ ထုိးေဖာက္ လာေသာ တ႐ုတ္ ရိကၡာေထာက္ တပ္ေတြဟာ ျမန္မာ တုိ႔ရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈကို မခံရပ္ႏုိင္ဘဲ သီေပါ သုိ႔ ဆုတ္၍ ထုိမွ တစ္ဆင့္
လား႐ႈိး သုိ႔၊ ထုိမွ တဆင့္ သိႏၷီ တုိင္ေအာင္ ဆုတ္ခြာ သြားပါတယ္၊

မင္ယြီ ရဲ႔ တပ္ဟာ အင္း၀ၿမိဳ႔ နဲ႔ အနီးဆံုးေနရာကုိေရာက္ လာတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ က အျခား စစ္မွဴး၊ စစ္ကဲေတြ ဟာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ ကို ျပန္လည္ ခ်ီတက္ၿပီး အကာအကြယ္ ေပးလုိၾကပါတယ္ ။

ဒါေပမဲ႔ မင္းႀကီး မဟာသီဟသူရ က" ေနာက္ထပ္ တ႐ုတ္ စစ္ကူ နဲ႔ ရိကၡာတပ္ မေရာက္ရန္ သာလွ်င္ အဓိက အေရးထား ရမယ္ "လို႔ အမိန္႔ေပးခဲ႔တာပါ ။ စစ္သူရဲ ေနမ်ဳိးစည္သူ ဟာ က်ိဳင္းတံု ကေန မဟာသီဟ သူရ စစ္တပ္ႀကီးႏွင့္ လာေရာက္ ပူးေပါင္းပါတယ္ ။ ၿပီးေတာ့ သိႏၱီ ကို ျမန္မာတပ္ ႏွစ္တပ္ ေပါင္းၿပီး အျပင္း တုိက္ တဲ ႔ အခါ သိႏၱီ မွာ ရွိေနတဲ႔ တ႐ုတ္ စစ္မွဴးႀကီး တာဆင္ဂါး ဟာ ထိတ္လန္႔မႈ ျပင္းျပၿပီး မိမိ လည္မ်ဳိ ကို ဓားျဖင့္ လွီး၍ အဆုံး စီရင္လုိက္ပါတယ္... ။

အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ မင္ယြီ ရဲ႔ စစ္တပ္ၾကီးပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္..၊ ဤတြင္ ျမန္မာတုိ႔ အဖုိ႔ တစ္ရန္ ေအးကာ မင္းယြီ ဘက္သုိ႔ ဦးလွည့္ ႏုိင္ေလေတာ့သည္။ မင္းယီြဟာ သူ႔အေၾကာင္းသူ သိၿပီး အင္းဝၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ခ်ီတက္ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ စစ္တပ္ႀကီးကို ဆုတ္ခြာ ခဲ့ပါတယ္ ။

မင္းယြီ ဟာ သူ႔ရဲ႕ ရိကၡာေထာက္ တပ္ မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ ခဲ့ေသာ ျမန္မာ တပ္ႀကီး ဟာ သူ႔တပ္ရဲ႔ စစ္ေနာက္ေၾကာင္းဘက္ တြင္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိတဲ႔ အတြက္ လာလမ္း အတုိင္း လွည့္၍ မျပန္ဘဲ
ေျမာက္ဘက္ တူ႐ူ သုိ႔ ဆုတ္ခြာခဲ့ပါတယ္. ။

ပထမပိုင္း ဂုတ္ထိပ္မွာ အေရး ရွံဳးနိမ့္ခဲ့တဲ႔.. မဟာစည္သူဟာ သူရဲ႕ စစ္တပ္ႀကီး ကုိ ျပန္လည္ စု႐ုံးၿပီး
မင္းၾကီး မဟာသီဟသူရ တပ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းၿပီးေနာက္ ေတာင္တန္း မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ ကာ မင္းယြီ ၏ တပ္ကုိ အမီွ လုိက္ပါတယ္၊

မင္းယြီ ၏ တပ္ႀကီး ကုိ ေမာင္းလန္ မွ မင္းယု သို႔ အလွည့္တြင္ ဝုိင္းမိ ခဲ့ၿပီး အျပင္း အထန္ တိုက္ခိုက္ ခဲ႔တဲ႔ အတြက္ မင္ယြီရဲ ႔တပ္ဟာ အက်အဆံုး မ်ားလာခဲ႔ပါတယ္၊

ျမန္မာ တပ္ေတြရဲ႔ တိုက္ခိုက္မွဳဟာ တရုတ္ တပ္ေတြရဲ႔ အင္အား ၃၀၀၀၀ ကို ၃ ရက္ လံုးလံုး အျပင္းအထန္ တိုက္ခိုက္တဲ႔ အတြက္ တရုတ္ မင္ယြီ ရဲ႕ စစ္သည္ အင္အားဟာ ၂၅၀၀ ပဲ က်န္ရွိခဲ႔ပါတယ္ ။ ျမန္မာ စစ္သည္ေတြ ရဲ႔ ဓားေတြဟာ ေသြးေတြ နဲ႔ လက္ေတြမွာေစးကပ္ၿပီး ခြါမရျဖစ္ခဲ႔တယ္ လို႔ ကမၻာ႔သမိုင္း မွာေရးသားခဲ႔ၾကပါတယ္၊

ျမန္မာ တုိ႔ဟာ တ႐ုတ္တပ္ႀကီး ကို ထြက္ေပါက္ မရွိေအာင္ တင္းၾကပ္စြာ ပိတ္ဆုိ႔ ဝန္းဝုိင္း ထားၾကတဲ့ အတြက္ တရုတ္ ဧကရာဇ္ က သူ႔သမက္ေတာ္ မင္ယြီ ကို လွမ္းပို႔ တဲ႔ ျပန္ဆုတ္ခြာဖို႔ အမိန္႔စာေတာင္ မင္ယီြဆီ ကို မေရာက္ခဲ႔ပါဘူး.. ။

ျမန္မာ တပ္ေတြ အ၀ိုင္း ခံရတဲ႔ အခ်ိန္မွာ မင္ယြီ ဟာ သူရဲေကာင္း ပီသစြာသူရတဲ႔ ရိကၡာကိုေတာင္ ဒဏ္ရာ ရတဲ႔ တရုတ္ စစ္သည္ေတြကိုေကၽြးၿပီး သူကိုယ္တိုင္ ကေတာ့ သစ္ရြက္ေတြကိုသာ စားခဲ႔တယ္ လို႔ တရုတ္ ရာဇ၀င္မွာ ေရးသားခဲ႔ၾကပါတယ္ ။

ေနာက္ပိုင္း မွာ မင္ယြီ ဟာ သူရဲ႔ က်စ္ဆံမွီး ကိုျဖတ္ၿပီး တရုတ္ဧကရာဇ္ထံ ကို ေပးပို႔ေစၿပီး သူကိုယ္တိုင္ ကေတာ့ ၾကိဳးဆြဲခ် အဆံုးစီရင္ခဲ႔ပါတယ္ ။ အဲဒီ တိုက္ပြဲမွာ ျမန္မာ တပ္ေတြဟာ အင္အား ငါးေသာင္းရွိတဲ႔
တရုတ္ တပ္ေတြကိုေအာင္ႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္၊

တရုတ္-ျမန္မာ စတုတၱစစ္ပြဲ
-----------------------------
၁၇၆၉ ခုႏွစ္ ကုန္ဆုံး လုခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ တုိ႔ဟာ နယ္စပ္ မွာ ၆၀,၀၀၀ ထက္ မနည္းေသာ စစ္သည္မ်ားကုိ စု႐ုံးၿပီး ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာပါတယ္ ။ စစ္မွဴးႀကီး မွာလည္း မန္ခ်ဴး အစုိးရတုိ႔ လြန္စြာ အားထားရတဲ႔ မန္ခ်ဴး လူမ်ဳိး နယ္စားႀကီး ဖူဟင္း ျဖစ္ပါတယ္၊

ဖူဟင္း ၏ တပ္သည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ထူထပ္ လွေသာ မုိးေကာင္း နယ္ေျမ တြင္ အလဟႆ လွည့္လည္၍
ႏွစ္လ တုိင္တုိင္ အခ်ိန္ျဖဳံး ခဲ့ပါတယ္၊ ျမန္မာ တပ္ႀကီး မုိးေကာင္းနယ္ သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဘက္သုိ႔ ျပန္၍ လွည့္ၾကပါတယ္ ။

ေ႐ႊကူ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဖူဟင္း ၏ တပ္သည္ အီလယ္တူ စစ္တပ္ နဲ႔ ေပါင္းမိခဲ႔ပါတယ္၊ ထုိ႔ေနာက္ မန္းဝန္း မွ ခ်ီလာေသာ တပ္ႏွင့္ တစ္ဖန္ ေပါင္းမိျပန္၍ ဗန္းေမာ္ ကုိ တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ခဲ႔ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ ဗန္းေမာ္ ဟာ ျမန္မာ တုိ႔ အဖို႔ အေရးပါ အားထားေသာ စခန္းဌာန မဟုတ္ခဲ႔ပါ ။

ဗန္းေမာ္ ကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕တစ္မွ် ႀကီးမား လွေသာ ခံတပ္ ကုိ ေကာင္းတုံ အေရွ႕ ဘက္ ၁၂ မုိင္ အကြာ ရွိ ေ႐ႊေညာင္ပင္ စခန္းတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ႔ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ အတူ ပါလာေသာ လက္သမား မ်ားကုိ ေလွ သမၸာန္ ရာေပါင္း မ်ားစြာ တည္ေဆာက္ေစ၍ ေကာင္းတုံ ကုိ ေလွ တပ္ျဖင့္ ဝုိင္းၾက ပါတယ္၊

အဲဒီေနာက္ တ႐ုတ္ တုိ႔ဟာ ၾကံ့ၾကံ့ခုိင္စြာ အတင္းအမာ ခုခံေနေသာ ျမန္မာေတြ ရဲ႔ ေကာင္းတုံ ခံတပ္ ကုိ အေျမာက္ လက္နက္ မ်ား စုံလင္စြာျဖင့္ ရက္သတၲပတ္ ေပါင္းမ်ားစြာ အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္ၾကပါတယ္၊

ျမန္မာ စစ္မွဴး စစ္ကဲ တုိ႔ဟာ ယခင္ အတုိင္း တ႐ုတ္ ရိကၡာေထာက္ စစ္တပ္ ကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ စစ္တပ္ႀကီး တစ္တပ္ ေစလႊတ္ၿပီး တ႐ုတ္တုိ႔ကုိ ဝုိင္းညႇပ္ကာ တေျဖးေျဖး ခ်ီတက္ၾကပါတယ္...

ေကာင္းတုံ ကို ျမန္မာ့ ေရတပ္ မွ အကူအညီ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ တုိ႔၏ ေလွသမၸာန္ မ်ားသည္ လည္း ျမန္မာ တပ္၏ ထြင္းေဖာက္ျခင္း ကုိ ခံၾကရပါတယ္. ။.

ထုိ႔ေနာက္ ေ႐ႊေညာင္ပင္ တရုတ္ခံတပ္ ကို ျမန္မာတို႔ အျပင္းအထန္ ၀င္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ေ႐ႊေညာင္ပင္ ခံတပ္ ကုိ ျမန္မာ တုိ႔ ရေသာအခါ တ႐ုတ္ တုိ႔သည္ ေကာင္းတုံ ကုိ ဝန္းရံေနေသာ တပ္ႏွင့္ သြားေရာက္ ပူးေပါင္းၾကပါတယ္ ။

ျမန္မာတို႔ ၏ ခံတပ္ အေျခ ၌ တ႐ုတ္ တုိ႔သည္ အတုံး အ႐ုံး စုပုံ က်ဆုံးၾကပါတယ္ ။ တ႐ုတ္ တုိ႔ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ အားလုံး ကုိလည္း ျမန္မာ မ်ားက ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ တရုတ္ဘုရင္ ဟာ စစ္ေျပၿငိမ္းဖို႔ ကမ္းလွမ္း ခဲ႔ပါတယ္၊

(၂)

ထူးျခားတာ တစ္ခုကို ေတြ႔ရပါတယ္...။

တရုတ္ က စစ္ေျပျငိမ္းဖို႔ ကမ္းလွမ္းတာကို တရုတ္ တို႕ စကား ကမ္းလွမ္း လာလွ်င္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ မဟာသီဟသူရ ဟာ ေရွ႕ေရးကိုေမွ်ာ္ေတြးၿပီး သေဘာတူခဲ႔ပါတယ္ ။ဘုရင့္ အမိန္႕ကို မခံယူေတာ့ဘဲ လက္ခံခဲ႔ ပါတယ္၊

ထို သတင္းကိုၾကားတာ နဲ႔ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း ဟာ အမ်က္ေတာ္ ရွသြားပါတယ္ ။ ၿပီးေတာ့ တရုတ္ဆီ ကေန ရရွိခဲ႔တဲ႔ စစ္ေျပၿငိမ္းေရး.. လက္ေဆာင္ ပ႑ာေတြကို အဲဒီ စစ္တပ္ၾကီး က အၾကီးအကဲ ဗိုလ္မွဴး တပ္မွဴး တို႕ရဲ႕ဇနီး မ်ားအား ရြက္ေစလ်က္ သံုးရက္ တိုင္တိုင္ ေနလွန္းခဲ႔တယ္လို႔ ရာဇ၀င္မွာေဖၚျပခဲ႔ပါတယ္ ။
yinkhwinlam24.blogspot.

ကပၸိယ ဖိုးေတ

Posted by ko kyaw lwin

ငဇင္ကာ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း


ငဇင္ကာ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း
အေနာက္ဘက္လြန္မင္းမွ ေတာင္ငူကုိ ေအာင္ႏုိင္ျပီးေသာ္ နတ္ရွင္ေနာင္ကို ဘုရင္ခံအျဖစ္ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ျပီးေနာက္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကြေတာ္မူေလ၏။ ထုိအခြင့္အေရးကို ေစာင့္ေနေသာ သန္လ်င္ငဇင္ကာသည္ ေအဒီ ၁၆၁၂ ဇူလုိင္လတြင္ ေတာင္ငူသုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္လာေလသည္။ ေတာင္ငူျမိဳ႔ စစ္သူၾကီးျဖစ္ေသာ မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း ရဲမက္အမ်ားျဖင့္ ျမိဳ႔ျပင္မွခံတုိက္ေလ၏။ ငဇင္ကာ၏ တပ္မ်ားကို မခံႏုိင္သျဖင့္ ျမိဳ႔တြင္း၀င္ကာ ခုခံျပန္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေတာင္ငူျမိဳ႔ရုိးက က်ယ္ျပီး ခုခံေသာ ရဲမက္မ်ားနည္း
ေသာေၾကာင့္ ငဇင္ကာတပ္သားမ်ား ျမိဳ႔ရုိးကို ေက်ာ္ႏုိင္ကာ ေတာင္ငူျမိဳ႔ကိုရေလသည္။

မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း ျမိဳ႔တြင္းေရာက္လာေသာ ေပၚတူဂီတပ္သားမ်ားကို အျပင္းခုခံရာ တုိက္ပြဲတြင္ ေသနတ္ သင့္ျပီး က်ရူံးေလ၏။ နတ္ရွင္ေနာင္၏ မယ္ေတာ္ ႏွင့္ မိဖုရားတခ်ိဳ႔လည္း ေ၀ါစီးကာ အေျခြအရံႏွင့္ ျမိဳ႔မွ ထြက္ ေျပးရေလ၏။ နတ္ရွင္ေနာင္မယ္ေတာ္ ႏွင့္ မိဖုရား အင္း၀သုိ႔ ေရာက္လာရာ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း မွ ပင္းယျမိဳ႔လယ္တြင္ နန္းေတာ္ေဆာက္ေပးကာ ေနထုိင္ေစေလ၏။

ငဇင္ကာလည္း နတ္ရွင္ေနာင္ႏွင့္တကြ ကုိယ္လုပ္ေတာ္ေမာင္းမမ်ားကိုသန္လ်င္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားေလ၏။
ေတာင္ငူတြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကိုမ်ားကို အေၾကာင္းစံုသိရျပီးေသာ္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ရဲမက္အမ်ားအပါးျဖင့္ သန္လ်င္သုိ႔အျပင္းခ်ီတက္ေလသည္။

သန္လ်င္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ငဇင္ကာထြက္မေျပးေအာင္ ပင္လယ္ဘက္မွ ေလွတပ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔ထား
ေစေလ၏။ ထုိေနာက္ သန္လ်င္ျမိဳ႔ ပတ္ပတ္လည္တြင္ တပ္ေတာ္မ်ားကို ခ်ေလသည္။ သန္လ်င္ျမိဳ႔တြင္းတပ္ လည္း အေျမွာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္၏။သန္လ်င္ျမိဳ႔၏ ျမိဳ႔ရုိးမွာ အခုိင္အခံရွိသျဖင့္
ျမိဳ႔ရုိးပ်က္ေအာင္ ဥမင္တူးျပီး ျဖိဳေစျပီးေနာက္ ပတ္ပတ္လည္ ၀ုိင္းရံေနေသာ အင္း၀တပ္သားမ်ား အလံုးအရင္း ၀င္တုိက္သျဖင့္ သန္လ်င္ျမိဳ႔က်ေလသည္။

ငဇင္ကာႏွင့္တကြ အေပါင္းအပါကိုလည္း ဖမ္းမိေလ၏။ငဇင္ကာမွ နတ္ရွင္ေနာင္အကူအညီေတာင္းသျဖင့္ စစ္ခ်ီရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလည္း နတ္ရွင္ေနာင္ကို စစ္ေဆး ေမးျမန္းျပန္၏။ နတ္ရွင္ေနာင္မွ မိမိမေစဟုသာ ျပန္လည္ မိန္႔ၾကားေလသည္။ ထုိအခါ ၾကက္ရိုးပင္ရြာကို စားေသာ ရြာစားမွ နတ္ရွင္ေနာင္သည္ ငဇင္ကာကို စာတခု ပုိ႔ေၾကာင္း သုိ႔ေသာ္ ထုိစာ တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ ပါသည္ကို မိမိမသိပါဟု ေလွ်ာက္ထားရာ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလည္း နတ္ရွင္ေနာင္ကို ျမိဳ႔လယ္တြင္သတ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်ေလသည္။

ငဇင္ကာကိုလည္း တံက်င္တင္ျပီး ျမိဳ႔လယ္တြင္ထားေလ၏။ သန္လ်င္ကိုရျပီးေသာ္ တလခန္႔ၾကာလွ်င္ သေဘၤာငါးစင္းႏွင့္ ကုလားပသီ ( parsee လူမ်ိဳး၊ အီရန္ လူမ်ိဳးမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားျဖစ္၏) ၃ ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ သန္လ်င္ကိုေရာက္လာ၏။ ထုိသူမ်ားသည္ ငဇင္ကာမွ စစ္ေရးအတြက္ အကူအညီေတာင္းထားသူမ်ား ျဖစ္ ေလ၏။အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလည္း ေလွအတြင္း၀န္ကို သူတုိ႔ဘက္မွ စတုိက္လွ်င္ အျပင္းအထန္ျပန္တုိက္ေစဟု အမိန္႔ျပန္ေလ၏။

ပသီကုလားတုိ႔လည္း သန္လ်င္ေရာက္လွ်င္ ငဇင္ကာ၏ အရိပ္အေယာင္ကို မျမင္သျဖင့္ အင္း၀ေလွတပ္ကို စတင္တုိက္ခုိက္ေလ၏။ ေလွအတြင္း၀န္လည္း အျပင္းအထန္ျပန္လည္ခုခံ၏။ ထုိအခါ သေဘၤာငါးစင္း အနက္ တစင္းမွာ ထြက္ေျပးသြားျပီး ေလးစင္းကို ဖမ္းမိေလသည္။ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ ကုလားပသီ တုိ႔ကိုလည္း မကြပ္မ်က္ဘဲ သန္လ်င္တြင္ေနရာခ်ေပးေလ၏။

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းမွ သန္လ်င္ကိုတုိက္ခုိက္သိမ္းႏုိင္ေသာ သတင္းကို မုတၱမစားၾကားလွ်င္ ေရႊေငြမ်ား ကို ေလွအျပည့္တင္ကာ အင္း၀ဘုရင္ထံအညံခံ ၀င္ေလ၏။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလည္း မိမိ၏ ညီေတာ္ စစ္ကုိင္းစားကိုေရးျမိဳ႔သုိ႔ ေစလႊတ္ကာ နယ္စပ္ေရးရာကို ခုိင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေစေလ၏။ စစ္ကုိင္းစား ေရးျမိဳ႔တြင္ ရွိေနသည္ဟု ယုိးဒယားမင္းၾကားလွ်င္ လူသူအမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ကာ စစ္ကုိင္းစားကို ဖမ္းမိျပီး ထား၀ယ္သုိ႔ ယူေဆာင္သြားေလ၏။ (ထုိအခ်ိန္က ထား၀ယ္သည္ ယုိးဒယားလက္ ေအာက္တြင္ရွိ၏။)

Posted by သမုိင္း ပံုရိပ္